UNIEKE TREKTELDAG VANAF DE PIER VAN BLANKENBERGE: WOENSDAG 22 OKTOBER 2014

Frank De Scheemaeker

Ziehier de bijzonder leuke aantallen zeevogels tijdens de NW storm vanaf de Pier van Blankenberge:

Fonteintjes

Woensdag 22 oktober 2014

 

Telperiode: 7:45 – 19:00
Type telling: zeetrek
Weer: temperatuur 12 ℃, NW7/5
Tellers: Paul D’hoore, Stefan Keereman, Dieter Coelembier, Stijn De Winter, Johan Debuck, Johan Buckens, Frank De Scheemaeker

 

duiker spec. 26 Zilverplevier 3 Zwartkopmeeuw 2
Noordse Pijlstormvogel 4 Kanoet 9 Dwergmeeuw 1209
Vaal Stormvogeltje* 2 Drieteenstrandloper 21 Kokmeeuw 27
Jan-van-Gent 187 Bonte Strandloper 3721 Stormmeeuw 22
Aalscholver 22 strandloper spec 540 Drieteenmeeuw 55
Rotgans 10844 Rosse Grutto 3 Grote Stern 47
Bergeend 192 Wulp 71 Noordse Stern/Visdief 6
Smient 2 Rosse Franjepoot* 1 Zeekoet 3
Pijlstaart 130 Middelste Jager 62 Alk/Zeekoet 66
Slobeend 3 Kleine Jager 16 Velduil* 1
Zwarte Zee-eend 15 Kleinste Jager 1 Veldleeuwerik 59
Smelleken* 1 Grote Jager 19 Graspieper 5
Scholekster 2 jager spec. 206
Totaal: 17605 exemplaren, 38 soorten, 11:15 urenVet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)
* = Extra informatie ingevuld (beweeg muis over soortnaam)
Opmerking: Van op de pier geteld. Bam! Dagrecord rotgans, Jan-van-Gent, middelste jager (+ jagers tout court), bergeend en najaarsrecord bonte strandloper. Grote meeuwen niet geteld.