Watervogeltellingen december 2016

Marc De Ceuninck

smient_03Volgend weekend gaan we voor de derde keer dit seizoen watervogels tellen!

 

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 18/12 om 8u45 aan de randparking, Havenstraat te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van november was wat aantallen betreft  een vrij normaal.

 

In totaal werden er 34331 watervogels geteld (excl. wilde ganzen). Vorig jaar bleven we steken op ca 27000ex , maar dat was een uitzondering ( en een zeer winderig weekend ). Een normaal aantal voor november is ongeveer 35000.

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in november als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 9757
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3722
3 Poldercomplex Damme West DAMME 949
4 Weiden jagersput STALHILLE 889
5 Afleidingskanalen Heist-Zelzatebruggen ZEEBRUGGE 869

 

De klassieke top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 8059
2 Smient 7656
3 Kievit 6130
4 Meerkoet 2506
5 Wintertaling 2254

 

We telden 141 dodaars, een hoog aantal! Vorig jaar ontbraken de  kuifduikers het ganse seizoen, nu waren er 2 ex te zien in de Achtehaven. Geoorde fuut ( 10 ex ) is ook altijd een toffe soort.

 

Er zaten  23 kleine en 18 grote zilverreigers in de streek.  Met 7 koereigers   lijken we het topjaar van vorig jaar te zullen overdoen. Het aantal van 162 blauwe reigers  is hoog en lijkt te bevestigen dat alle reigerachtigen het goed doen. Er zat nog 1 lepelaar in de Achterhaven. Tof zijn ook de 2 roerdompen.

 

We telden slechts  28 knobbelzwanen en 3 kleine zwanen.

 

Net als vorige maand opnieuw relatief veel Canadese ganzen ( 888 ex ).

 

Bij de eenden alles vrij normaal, wel voor de tijd van het jaar reeds relatief veel smienten ( 7656 ex.) en wintertalingen ( 2254 ex ). We telden opnieuw 10  brilduikers en de eerste grote zaagbekken ( 2 ex ).

Uitschieters waren een grote zee-eend  aan de Oostdam  in Zeebrugge  en 2 ijseenden op Roksemput.

 

Bij de steltlopers waren er veel scholektsters ( 727 ex ) en een mooi aantal van 512 goudplevieren. Verder vermeld ik graag  14 zilverplevieren, 8 bonte strandlopers, 10 kemphanen, 3 bokjes, 6 zwarte ruiters, 61 tureluur, 4 witgatjes, 1 oeverlopers en 27 steenlopers.

 

Dit weekend voorspelt, eerder bewolkte maar droge dagen, met normale temperaturen. Ideaal om er op uit te trekken…… We kunnen uitkijken naar mooie aantallen en toffe soorten…..

 

Iedereen welkom!!