Richtlijnen Wulpenslaapplaatstellingen

Guido Rappé

Wulpenslaapplaatstellingen

Misschien weten jullie het al van Frank: ik ben de nieuwe coördinator van de slaapplaatstellingen van wulpen, de wulpse slaapplaatsen m.a.w.

Laat dit duidelijk zijn: ik heb mij in het verleden nooit met slaaptrektellingen van wulpen beziggehouden. het is dus voor mij allemaal nieuwer wellicht dan voor jullie. Wel ken ik het verschil tussen een wulp en een kluut, een kwestie van omlege of omoge.

Waar en Wanneer?

zaterdag 29 januari 2011

zonsondergang 17u32, einde schemering 18u09

Afhankelijk van het weer kan het vroeger donker worden.

Wenselijk effectief begin van de tellingen ter plaatse: om 15u30 (maar lees vooral verder).

Voor de tellers van de voor- en achterhaven: verzamelen aan de randparking Haven Brugge – Louis Coiseaukaai te Brugge, om 15u00, terug in het donker.

AFSPRAKEN

Onderaan lees je per telgebied een verantwoordelijke, gebaseerd op de vroegere medewerking (info van Frank gekregen). Slechts deze mensen krijgen voorlopig dit bericht, omdat de webversie nog niet gereed is. Zelf kunnen zij het doorsturen naar iedereen die wilt meewerken bij de betreffende slaapplaats(en).

Zet uw uurwerk juist met een radiogestuurde klok. Veel wagens (maar niet alle! Wees zeker) hebben dat in hun dashbord, of anders is er de radio of televisie nog of de goede oude “sprekende klok” (1200, betalend nummer).

Het hoofddoel is het totaal per slaapplaats.

Terwijl we ter plaatse zijn, zouden we echter kunnen proberen wat meerwaarde te creëren door ook de basisgegevens zo goed mogelijk te noteren. Hieronder een schets van wat idealiter (de theorie van achter het bureau) genoteerd wordt.

Je kunt er van af wijken naar gelang van de omstandigheden en goesting van het moment. Vooral dat laatste, het mooiste Vlaamse woord, moet hoog ingeschat worden. Ten allen prijze dien je er voor te zorgen dat je je goesting niet verliest. Dus als je het allemaal teveel vindt, doe dan vooral gewoon je goesting, het totaal aantal is al genoeg. Als je weinig tijd hebt of je vindt het niet gezellig in je eentje, en je kent de situatie ter plaatse goed, kun je er jezelf zeker in eer en geweten vanaf maken met een korter verblijf op de telpost.

Idealiter wordt per invallende groep het tijdstip, de groepsgrootte en de aanvliegrichting genoteerd.

– tijdstip: in de grootste drukte kan ook per tijdsinterval van 5 minuten gewerkt worden, noteer dan telkens in je nota’s de vaste waarden (veelvouden van 5)

– aanvliegrichting: verlies vooral het noorden niet, dat is de referentie van 12u; dan werken we volgens de wijzers van de klok, 1u, 2u, 3u (=oost) enz., wat er het dichtste de richting benadert.

Volgende velden lijken nuttig:

<datum>

<Begin telling> bijv. 15u30

<aantal wulpen reeds ter plaatse>

<temperatuur>

<windrichting>

<windsnelheid in Beaufort>

<bewolkingsgraad> in procenten of breuken

<zon> want bijv. 50% bewolkt kan toch zon toelaten of juist de zon afschermen

<neerslag> nevel, mist (afstand zichtbaarheid?), motregen, miezeren, regenen, oude wijven-pijpestelen-cats and dogs dan wel epauletspreeuwen, bakken, hagelstenen, (nat) sneeuwen…

<bodem slaapplaats>: droog/nat/ev. waterdiepte tov pootlengte, bevroren, besneeuwd…

Daarna volgen x rijen met drie velden, per aankomende groep.

<tijd> <groepsgrootte> <aanvliegrichting>

Deze lijst kun je beëindigen met

<tijd> <”EINDE”> (Uit welke richting het einde komt, speelt geen enkele rol.)

<TOTAAL>

Dat alles kan eenvoudig in een excelbestandje doorgestuurd worden. Ik schuif die dan wel in elkaar voor een verslagje in het nieuwe Mergus-tijdschrift dat via de website downloadbaar zal zijn (heb ik horen zeggen).

Einde telling: wanneer jij het op jouw plek opportuun vindt om te stoppen, dit wil zeggen wanneer er al een hele tijd geen invallende groepen meer gearriveerd zijn en er redelijkerwijs geen significante aantallen meer mogen verwacht worden, maar toch liefst tot een tijdje na einde schemering.

Dit zijn volgens Frank devoornaamste slaapplaatsen:

Vroeger telden we ook het Pompje Oudenburg…maar Dirk Vanhoecke maakte er ons terecht attent op dat dit in de Middenkust ligt en hij de coördinatie op zich neemt. Zelfde voor Bourgogne Meersen te Eernegem – daar is Dirk Anseeuw vaste teller.

Guido Rappé – guido.rappe@gmail.com 0485/918193