Vogelnieuws van INBO

Marc Nollet

Zopas verscheen VOGELNIEUWS, de ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO). Naast een artikel over de “Simultaantelling overzomerende ganzen in Oost- en West-Vlaanderen” wordt ook het “Kleurringproject bij Aalschovers in Vlaanderen besproken, het “Klutenproject in de Waaslandhaven” en “Enkele resultaten van het Project Bijzondere Broedvogels voor 2008 en 2009”. Ook aan de “watervogels langs de Zeeschelde en Rupel, 2009/2010” wordt een artikel gewijd. Kortom aanbevolen lectuur voor allen. het volstaat van HIER te klikken.