OPLOSSING MYSTERY BIRD 01

Johan Debuck

Er kwamen maar liefst 67 antwoorden binnen. Iedereen zag er wel een ” fuutachtige ” in. Het is een eerstejaarsvogel. Fuut en roodhalsfuut kunnen eigenlijk al uitgesloten worden; beiden hebben een vrij grote, driehoekige kop met een stevige snavel. Daarenboven heeft een  fuut een roze snavel en een roodhalsfuut een snavel met een vrij brede, gele snavelbasis.  Een dodaars heeft een relatief korte hals, een ronde kop en een zeer lichte, vrij dikke, geelachtige snavel  (indien niet in broedkleed, zoals hier). Blijven ons nog twee kleinere fuutachtigen over, geoorde fuut of kuifduiker. Beiden hebben een donkere snavel. Een kuifduiker heeft een platte kop met het hoogste punt achteraan op de kop, een geoorde fuut heeft een ronde kop met een steile punt vrij vooraan op de kop. M.a.w. dit is een eerstejaars geoorde fuut. We kregen 39 juiste oplossingen binnen. De foto werd door Patrick Keirsebilck genomen op 31/07/2010 in het natuurontwikkelingsgebied ” De Groene Jonker ” bij Nieuwkoop in Nederland.