Sfeerverslag van de excursie naar Bulskampveld – natuurgebied Heideveld-Bornebeek

Johan Van Heulebrouck


Hoys iedereen, opnieuw een 25 tal geinteresseerde natuurliefhebbers aanwezig op onze derde zomerse ! woensdagavondactiviteit van dit seizoen.  Eén iemand had zich helaas een uurtje vergist en miste de boot…  Kristof en Luc namen ons opnieuw sleeptouw naar het natuurgebied Heideveld-Bornebeek.  Twee jaar geleden hebben we met hen dit gebied ook bezocht.  In die twee jaar is er enorm veel veranderd.  Uit de website http://www.natuurpuntbrugsommeland.be/ waar je nog meer info vindt citeren we graag dit stukje tekst : ‘Midden in het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld ligt een schitterende natuurparel verborgen. Voor de provinciale overheden bleef dit heiderelict niet onopgemerkt. In 1985 kwam er tussen de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt vzw een samenwerking tot stand. Later werd ook het Agentschap voor Natuur en Bos nauw betrokken in dit verhaal.

In de loop der jaren werd 17ha samengevoegd tot erkende natuurreservaat. Langzaam maar zeker kon Heideveld-Bornebeek uitgroeien tot een waardevol stuk natuur. Sinds kort verrast Heideveld-Bornebeek de bezoeker nog meer door verder natuurherstel, de aanleg van poelen en van extra wandelpaden!’

Voor wie er gisteren niet bij kon zijn hebben we maar één advies: vereer dit gebied met uw bezoekje !  Het is de moeite waard.

Een reetje kruiste ons pad. Zes Galloway ossen voeren van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat beheerswerken uit. We vernamen meer over de poelkikker, de grootste inheemste wesp de hoornaar bleek dan toch niet zo gevaarlijk te zijn.  En om te eindigen een opsomming van de belangrijkste vogelwaarnemingen : Zwartkop, Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger ?, Grote Bonte – Groene en Zwarte Specht, Torenvalk, Blauwe Reiger.   Kristof, Luc, Johan, Frank en het ganse Mergus bestuur