OPLOSSING OPGAVE NR 1 MYSTERY-BIRD COMPETITIE

Johan Debuck

Er waren niet minder dan 79 deelnemers aan deze eerste opgave, dank daarvoor, 60 deelnemers gaven het korrekte antwoord. Verschillende personen gaven bosruiter – poelruiter – gestreepte strandloper op als oplossing. De diepe witte zijden op de bovenstaart, alsmede het vrij groot lichaam met een klein kopje, licht gebogen snavel, gelige poten en duidelijke vleugelstreep wijzen ons in de richting van het enige juiste antwoord : een juveniele kemphaan.  Deze foto werd door Patrick Keirsebilck getrokken op 11/9/2011 in La Janda te Spanje.