OPLOSSING NR 9 MYSTERY BIRD COMPETITIE

Johan Debuck

Voor deze opgave kregen we niet minder dan 70 antwoorden binnen. Duidelijk was dat we hier met een piepersoort te maken hadden en de antwoorden varieerden hoofdzakelijk tussen waterpieper/graspieper en roodkeelpieper.

Waterpieper ( winterkleed ) kon vrijwel onmiddellijk uitgesloten worden door het feit dat deze vogel meestal donkere poten heeft, een ongestreepte kruin, geen uitgesproken witte vleugelstrepen , meer samenhangende streping op borst en flank, asgrijze kop en achterhoofd.

Niet minder dan 46 antwoorden gingen vervolgens naar graspieper, 15 naar roodkeelpieper in winterkleed.  Mag ik je nu al verklappen dat deze laatsten het bij het rechte eind hebben. De grootste verschillen zitten in het feit dat een roodkeelpieper in winterkleed een zeer witte buik borst en buik heeft ( graspieper weinig zweem van bruingelige kleur), een grote  zwarte wigvormige vlek in de witte zijhals loopt over in stevige streping op borst en flanken ( graspieper niet zo’n felle zwarte vlek en minder felle streping ), een echt bruine rug ( graspieper  olijfbruinkleurige rug), een egale oorstreek en een duidelijke snorstreep ( bij graspieper niet zo egaal en zwakke snorstreep) en bovendien zie je op de foto duidelijk de witte lengtestrepen op de mantel – als bij een watersnip, die de graspieper niet heeft. Het is dus een roodkeelpieper in winterkleed.  Voor alle zichtbare uitleg en terminologie hieromtrent kijk je best eens helemaal achteraan in je ANWB-vogelgids.

Na deze opgave houden we nog 7 personen over die alle opgaves juist hebben, zijnde 6 man en 1 vrouw.

De foto werd door Patrick Keirsebilck genomen te Aqaba ( Jordanië) op 8/2/2012.