Sfeerverslag dinsdagavond fietsexcursie naar Hoeke en omgeving

Johan Van Heulebrouck

Hoys iedereen, zoals reeds eerder aangekondigd stond gisterenavond een fietstocht onder leiding van onze Voorzitter Frank op het programma.  Veertien dappere fietsers gingen de uitdaging aan.

Onder een enigszins bewolkte hemel en met af en toe een druppel regen trokken we met grote verwachting naar onze eerste stopplaats, het Fort van Sint Donaas.   Zo maakten we onmiddellijk een sprong in de geschiedenis en zaten we in het jaar 1604, jaar waarin het fort door de Spaanse veldheer Spinola werd gebouwd.

Daar konden we volgende soorten noteren : de ooievaar, kievit, torenvalk, holenduif, grauwe gans, gele kwik, buizerd, canadese gans, slobeend, wilde en tafeleend, krakeend, meerkoet, kneu, witgatje, fazant, kuifeend, grasmus en boerenzwaluw.

Een stukje avontuur mag nooit ontbreken op onze excursies.  Via een verwilderd fiets- en wandelpad bezaaid met de nodige distels en doornen konden we toch de prachtige schuilhut bereiken die blijkbaar weinig wordt bezocht.

We waren al iets te laat gevorderd in het zomerseizoen om nog veel vogels te zien.  Gelukkig konden we een paar witgatjes noteren en ontdekten we een slaapplaats van spreeuwen.  We mochten nog een auditieve waarneming van de sprinkhaanrietzanger noteren.

 

We trokken verder naar de grens met Nederland aan Lapscheure Gat op zoek naar de bruine kiek die zich helaas niet liet zien.  Heel even trok de putter onze aandacht.

 

Via de Damse Vaart fietsten we terug naar onze vertrekplaats.  We stopten nog even aan de kleiputten van  Hoeke waar de ooievaar broedt.  Op de Damse vaart zagen we nog fuut met jong.

Onze voorzitter trakteerde er nog eentje en na een avondje onthaasten in onze eigen mooie natuur trokken we terug huiswaarts.

 

Zo nadert stilaan onze laatste zomerexcursie van het seizoen 2013, de klassieker der klassiekers onder de woensdagavondexcursies.  Woensdag 7 augustus trekken we naar de Sophiapolder en andere leuke gebieden in de regio.   Dank aan Frank om onze deze (nieuwe) gebieden te leren kennen en tot binnen 14 dagen, Johan Van Heulebrouck en het ganse Mergus bestuur.