Sfeerverslag laatste woensdagavond excursie op woensdag 7 augustus 2013 naar Sophiapolder en de Blikken

Johan Van Heulebrouck

 

We vertrokken met een 20 tal enthousiastelingen voor onze laatste woensdagavondexcursie van het zomerseizoen 2013.  Wat gaat de tijd toch snel ?  Het betrof de inmiddels klassieke tocht naar de Sophiapolder en de Blikken onder leiding van onze ervaren en wijze gids Johan Debuck.

Aanvankelijk moesten we nog een paar regendruppels trotseren maar geleidelijk aan klaarde de hemel open en konden we met volle teugen genieten van een mooie zomeravond met tal van leuke waarnemingen overgoten met een bijwijlen pittig sausje van de inmiddels gekende Mergussfeer.

 

Het begon te schemeren zodat we met bekwame spoed naar De Blikken trokken.  Op weg naar de Blikken konden we nog genieten van drie lepelaars.  In de schuilhut was het gezellig druk, er werd gefilosofeerd over de juiste hoogte van de kijkgaten in schuilhutten…  Een aantal soorten lieten zich voor de tweede keer zien.

 

De belangrijkste waarnemingen waren : brandgans, grauwe en canadese gans, grutto, zwarte ruiter, kemphaan, tureluur, kluut, kuifeend, oeverloper, geoorde fuut, casarca, oeverzwaluw, watersnip, boomvalk, bosruiter, kleine plevier, kleine zilverreiger, witgatje, huiszwaluw, gierzwaluw, bruine kiekendief, dodaars, fuut, wintertaling, slobeend, scholekster, regenwulp, meerkoet, wilde eend, wulp, blauwe reiger, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, bergeend, kneu, pijlstaart, ooievaar.

 

Aan alle deelnemers van onze woensdagavonden, dank voor jullie aanwezigheid, het was fijn dat jullie erbij waren.  Jullie verdienen allemaal een heuse Merguspluim !  Het doet ons veel plezier te zien dat we naast de ‘anciens’ ook nieuwe geinteresseerden op onze excursies mogen begroeten.  We zien elkaar zeker nog terug.  Tenslotte dank aan fotograaf Marc DC, Johan Van Heulebrouck namens het Mergusbestuur