Watervogeltelling december 2013

Marc De Ceuninck

Dit weekend zijn we toe aan vierde telling van het seizoen: de januari-telling, of zoals Dominique steeds verkondigde, de moeder van alle tellingen! Of dit zal blijken zien we wel……de winter helpt ons echter niet direct.

Er is één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 19/01 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van december was op gebied van aantallen eerder matig. De weersomstandigheden spelen daar zeker een belangrijke rol. Velen onder ons hebben het gevoel dat de wintergasten het dit jaar een beetje laten afweten.

 

In totaal  telden we  47845  watervogels (excl. wilde ganzen).  Als we vergelijken met vorig jaar toch  ca 10000 exemplaren  minder.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

 

 

1

Uitkerkse Polder UITKERKE

11663

2

Achterhaven ZEEBRUGGE

8187

3

Hoge Dijken ROKSEM

1922

4

Polderwind ZUIENKERKE

1549

5

Kwetshage VARSENARE

1456

 

De top 5 van de talrijkste soorten ( klassieker kan bijna niet ) zijn :

 

 

1

Smient

15086

2

Wilde eend

9656

3

Kievit

7167

4

Meerkoet

3009

5

Wulp

2315

 

 

Uitschieter was alvast een ijsduiker in de Achterhaven. Vorig jaar hadden we die soort niet in onze regio, nu zit hij er ongeveer reeds een maand. We telden daar ook opnieuw 2 kuifduikers . Dodaars en fuut haalden vrij normale aantallen voor december. Van geoorde fuut geen spoor meer.

 

In de Achterhaven wordt ook reeds ruim een maand af en toe een kuifaalscholver opgemerkt.

 

Er zaten nog  steeds 20 kleine zilverreigers in de streek.  Het aantal grote zilverreigers steeg naar 15. Er werden 4 roerdompen gespot. In de Nieuwe Vrede KNOKKE-HEIST zaten er 4 kwakken.

Wat zwanen betreft werden er enkel knobbelzwanen geteld, een aardig aantal nl 65.

Bij de eenden alles normaal. De top 2, smient ( 15086)  en wilde eend ( 9656 ) zitten op te verwachten aantallen. Krakeenden en wintertaling haalden  relatief  kleine aantallen.

Zoals steeds was er de vaste  krooneend in Vloetemveld ZEDELGEM .

We telden de eerste grote zee-eenden ( 3 ).Voor de rest nog  brilduikers ( 28 ) en  middelste zaagbekken ( 6 ).

Met 9 waterrallen moeten we al terug naar het seizoen 2009-2010 om zo’n aantal te halen.

Bij de steltlopers waren er enkele leuke waarnemingen en leuke aantallen: 102 bonte strandlopers, 23 kemphanen, 3 witgatjes en 1 oeverloper.

Dit weekend gaan we dus voor DE JANUARI-TELLING. Echt winters zal het niet zijn , maar we kijken toch uit naar enkele soorten die we nog niet hadden  dit jaar ….grote zaagbekken, nonnetjes, eiders…..en nog veel moois!