Watervogels: Voorstelling Project

Projectleider: Marc De Ceuninck

Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen van watervogels en steltlopers georganiseerd (periode oktober-maart). De algemene coördinatie voor Vlaanderen berust bij het INBO. Het doel van de tellingen is inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands verblijven.

Met Mergus tellen we telkens ongeveer 120 plassen en gebieden in de regio.