Wulpen: Voorstelling Project

Projectleider: Guido Rappé

 
De wulp is in Europa de grootste steltloper. Hij is bruin als overheersende kleur en met een lange, naar beneden gebogen snavel. Als broedvogel is het in ons land grotendeels een vogel van de Kempen (heide en duin), hoewel hij, wellicht onder invloed van het steeds krimpende areaal natuurgebied, ook steeds vaker het agrarisch landschap in trekt. Als trekvogel en overwinteraar in Laag-België is hij algemener, vooral in de Benedenschelde en de polders.
 
Overdag is de wulp verspreid aan het foerageren in het landbouwlandschap, maar ‘s avonds trekt hij naar gemeenschappelijke slaapplaatsen.
 
SLAAPPLAATSTELLINGEN in Noord-West-Vlaanderen.
 
Om een idee te kunnen vormen over de grootte van de overwinterende populatie, is het handig de slaapplaatsen te inventariseren en de overnachtende aantallen te tellen. Op vraag van het Instituut voor Natuurbehoud neemt Mergus, de actieve VWG van Natuurpunt Noord–West-Vlaanderen deel aan de internationale slaapplaatstellingen in ons werkgebied van het Brugse en de Oostkust. Er zijn slaapplaatsen gekend van het Zwin, Damme, Oostkerke, de Uitkerkse polder en de Voor- en Achterhaven van Zeebruggge. Mocht u nog andere plaatsen kennen, gelieve deze dan te willen kenbaar maken, zodat ze mee opgenomen kunnen worden in de tellingen.