Gierzwaluwen: Voorstelling Project

Projectleider Gierzwaluwen: Willy Vermeersch

Willy Vermeersch bekommert zich al jaren om de gierzwaluwen. Regelmatig zal je hieronder zijn wedervaren met deze vlugge vliegers kunnen lezen.