“Het Spreeuwenleven in Brugge”

Machteld Kaesemans

Jan Desmet was zo vriendelijk mij deze week volgende gegevens over de spreeuwen in Kristus Koning toe te sturen. Bedankt Jan.

Sinds begin januari 2020 (mogelijk al enkele weken eerder) slapen in de Brugse wijk Kristus Koning iedere avond 5000 à 7000 spreeuwen. Dit wordt telkens vooraf gegaan door imponerend luchtballet. De meeste vogels arriveren na 16u30 in groepen van vele honderden uit westelijke richtingen, wat laat vermoeden dat zij overdag in de polders naar voedsel zoeken. Als stek om in te slapen verkiezen ze naaldbomen (sparren, cipressen) – mogelijk ook klimop – die verspreid in enkele tuinen voorkomen.

Inmiddels hebben enkele roofvogels (sperwer, slechtvalk, smelleken) deze dagelijkse aanvoer van lekkers leren waarderen. Iedere avond kunnen wij vanuit onze dakvensters (= trektelpost Graaf Visart) hun aanvalspogingen gadeslaan, én het weerwerk van de spreeuwen die zich in pulserende zwermen samen klitten om aan hun vijanden te ontkomen. Op maandag 13 januari overvloog een wijfje Slechtvalk pal over richting Brugse binnenstad met in haar klauwen een in doodsangst kermende Spreeuw. Afwachten hoe lang dit dagelijkse natuurfenomeen zal aanhouden. Hierbij een zeer kleine selectie van de honderden opnamen die wij inmiddels van dit vogelspektakel hebben gemaakt.

Mvg,

Jan Desmet