Blikvangers van 13/06 tot en met 19/06/2022

Machteld Kaesemans

Toch nog enkele nieuwe soorten zoals de zeldzame Roodmus. Dit is een echt feest wanneer we deze vogel kunnen zien en fotograferen. Een Baardman is ook steeds een pracht om te ontmoeten. Dwergstern en Strandplevier werden eveneens opgemerkt. Er werden zowat 154 soorten genoteerd, 239 vogelaars vulden heel trouw hun waarnemingen in en zo kwamen we aan 4683 waarnemingen.

Baardman

® Marnix Vyncke

Strandplevier / Dwergstern

Herman Blockx / Jan Baert

Steltkluut

Vandeputte Christian

VOGELLIJST

Koningseider, Kwartel, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Wespendief, Rode wouw, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, Kleine strandloper, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Kruisbek, Appelvink.

Bovenste foto: Roodmus / Hans Matheve

Machteld Kaesemans / 21/06/2022