Mini blikvangers van 6/06 tot en met 12/06/2022

Machteld Kaesemans

 

1: Koningseider, 2:Wielewaal, 3:Zwarte Ooievaar

Sorry voor het uitblijven van de Blikvangers. Corona had mij erg in zijn greep en is nog steeds niet verdwenen. Ook de website is totaal veranderd … dus veel werk aan de winkel. Hierbij zien jullie een paar foto’s van vogels die niet zoveel gezien worden zoals Koningseider van Kris De Rouck, Wielewaal van  Wim Deloddere en Zwarte Ooievaar van Tony Parmentier. De rest van de waarnemingen kunnen jullie zien op de website van Mergus.

Kleine Strandloper

 Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 304 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5607 waarnemingen ingevoerd en 200 soorten.

VOGELLIJST:

Koningseider, Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Wielewaal, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte Kraai,  Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Graszanger, Orpheusspotvogel, Roodmus, Bonte Vliegenvanger, Kruisbek, Europese Kanarie, Appelvink, Grauwe gors.

Volgende keer beter hoop ik!!!

Machteld Kaesemans 15/06/2022