BROEDVOGELS 2015 – 2016 – STAND VAN ZAKEN – OPROEP

Frank De Scheemaeker

 

2016-04-11 paring Ijsvogel Marnix Vyncke

 

 

 

Broedvogels – broedvogelrapport  2016 – oproep tot medewerking

 

foto Archief Mergus

 

Hoys allen

 

Ons broedvogelrapport 2015 is zo goed als klaar en ik ben vol enthousiasme om samen met jullie de bijdrage 2016 aan te vatten.

We zouden graag meer vogelaars betrekken bij de uitwerking onder het motto:  vele handen maken licht werk.

Een situatieschets wat allemaal moet gebeuren of gebeurd is.

Welke gegevens zijn al binnen:

 

De  broedvogelgegevens van de monitoringgebieden  (groot deel van de polder ) en dat zijn er heel wat:

 • De voornaamste weidecmplexen en kreken  rond Hoeke, Lapscheure, Oostkerke, Damme , Koolkerke , Lissewege en Dudzele
 • Damse Vaart Hoeke – NL Grens
 • De Achterhaven
 • De Uitkerkse Polder
 • Groot deel Lage Moere Meetkerke
 • Weiden Rijkswacht Jabbeke en weiden en Jagersput Stalhille
 • Hoge Moere Houtave en Meetkerke
 • Weiden en Pompje Oudeburg
 • Grootste deel weidecomplex Vlissegem en Klemskerke

En ondertussen zijn ook al heel wat niet monitoring inventarisaties binnengekomen

Ingegeven via avimap

 • Roksemput (Steven D)
 • Ryckevelde (Michel L)
 • Zwin/Zwinbosjes/Kleyne Vlakte (Inbo, Johan B en Deb, Valérie, Frank, Leo, Patrick J)
 • Binnenduinen Knokke (Dominique V – Karina S)
 • Park 58 (Kurt VD)
 • Vrijgeweid Torhout (Geert C en telploeg)

Zelf uitgewerkt door de tellers

 • Put van Sint-Pieters en Waggelwater (Dries C)
 • Put Cloedt, Fonteintjes, Swientenweiden, N Hazegraspolder, Laguna Beach,
  Duinbossen Wenduine en De Haan (Bruno B)
 • Vijvers en spoorwegputten Oostkamp en Sint-Michiels (Patrick K)
 • Miseriebocht (Gabriel W)
 • Assebroekse Meersen ( Eric Hermy)
 • Beverhoutsveld(Romain Deloof)
 • Alle leuke soorten Groot Jabbeke (Marcel P en …)
 • Warandeputten Oostkamp en omliggend bosgebied (Willy D)

Soort inventarisaties

 

 • Alle reigers
 • Alle Huis – en Overzwaluwen

 

Verwacht ik binnenkort

 

 • Vloethemveld (Luc D)
 • Voorhaven en Sterneneiland (Inbo)
 • Kerkuilen, Bruine Kiek en Torenvalk (Rik V)

Heb ik iemand of een gebied vergeten – mijn excuses – graag zo vlug mogelijk doorsturen aub.

 

Wat moet er nog gebeuren ?

 

 

Dan blijft ons de taak om deze lijsten aan te vullen  en interpreteren van  de losse waarnemingen uit waarnemingen.be die tot geldige territoria kunnen leiden.

Zou ik opnieuw op jullie steun mogen rekenen?

In 2015 werkten volgende vogelaars volgende soorten uit

Johan Steuperaert:  krakeend, wintertaling, zomertaling, slobeend, wespendief, havik, sperwer, buizerd, boomvalk, scholekster, kluut, grutto, tureluur, bontbekplevier, strandplevier, kievit,  ransuil, bosuil, boomleeuwerik, veldleeuwerik, groene specht, gele kwik, grote gele kwik , vuurgoudhaan, rietzanger, cetti’s zanger, bosrietzanger, sprinkhaanzanger, grauwe vliegenvanger,  spotvogel, braamsluiper, wielewaal, putter, rietgors

Stijn Cooleman:   Dodaars, canada gans, nijlgans, brandgans, kuifeend, patrijs, zomertortel, bruine kiek,  ijsvogel, koekoek, kleine bonte specht, gekraagde roodstaart, kuifmees, grasmus, grote lijster,  boomklever

Frank De Scheemaeker:   geoorde fuut, aalscholver, roerdomp, kwak, kleine zilverreiger, blauwe reiger, ooievaar, smient, slechtvalk, steltkluut, watersnip, alle meeuwen en alle sterns, alle zwaluwen,  buidelmees, matkopmees,  roodmus,  goudvink

Marc De Ceuninck:   fuut, knobbelzwaan, grauwe gans, bergeend, torenvalk, kleine plevier, koekoek, ijvogel, zwarte specht, blauwborst, kneu

Stefaan Anseeuw: boompieper, roodborsttapuit,  nachtegaal

Kathleen Coen: Waterral, kwartel

Wim Jans: Fitis

Voor Stijn, Johan en Frank zijn dat niet iets te veel soorten, vandaar dat  we  onze uitwerkgroep graag met enkele Mergussers zouden  uitbreiden. Daarvoor organiseren we een uitleg avond en wel op vrijdagavond 30 december om 19.30 u bij Frank De Scheemaeker op het werk – Lieven Bauwensstraat 11 – Sint-Andries Brugge (Waggelwater).   Er zijn een tiental computers aanwezig en na  een korte inleiding kunnen alle kandidaten onder het toeziend oog van de ervaren uitwerkers zelf even proberen/op weg gezet worden.

Ondertussen hebben Michel Louette, Ruben Saey en Paul D’hoore al aangegeven aanwezig te zullen zijn.

Het is de bedoeling dat je de lijst losse waarneming  interpreteert naargelang het aantal waarnemingen en het gedrag van de vogel.

Graag laten weten via een mailtje of je komt  (dan voorzie ik voldoende drank) en welke soorten je eventueel  je als test eventueel wil uitwerken.

Daarna moet de waarnemingen in de definitieve lay-out gegoten worden en van foto’s voorzien . Daar hebben we voorlopig het volgende team voor: Stijn Cooleman, Marc Nollet, Roland Vannieuwenhuyze. Frank coördineert. Ook hier zijn nog één of twee extra krachten welkom

Heb je vragen – je kan Frank ook steeds bellen of mailen – 0473 91 84 36

Met vriendelijke groeten            Frank en het volledige Mergus bestuur.