ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019: AALSCHOLVER + ZILVERREIGER SLAAPPLAATSTELLING IN DE GANSE REGIO

Frank De Scheemaeker

Zowel in het mid november als het mid januari weekend worden in gans Vlaanderen alle slaapplaatsen van Aalscholvers en Zilverreigers geteld! We hebben een reeks vaste tellers maar alle extra hulp is welkom. Contacteer Wim of Frank en kijk ook even bij projecten voor de verslagen van de vorige jaren. Welkom