Excursie naar SCHOUWEN van 18 tem. 20-02-2011.

Machteld Kaesemans

Foto: Patrick Janssens.

Tekst Jan Swimberghe.

Vrijdagavond verzamelden we stipt om 19.00 uur op de randparking aan de Baron Ruzettelaan. Net toen we wilden vertrekken  kwamen er 4 “motards”, een reuze controle-mobilehome en nog 4 gewone auto’s met politie de parking opgevlogen. Plots stonden we middenin een groep van ca. 14 blauwe mannen. We dachten dat iemand ons had getipt en Johan Debuck was er zeker van dat de reis zou worden afgeblazen. Noël kreeg het plots spaans benauwd. Gelukkig kwam een boomlange inspecteur ons vertellen dat het hier enkel om een opleiding ging van aspirant-politiemensen en we niks te vrezen hadden. Na ongeveer 2 uur rijden bereikten we de Rietgors, gelegen aan de alom bekende Slikweg. Het pension, gerund door Joyce, werd onlangs gerenoveerd en is een echte aanrader. De kamers op het 1ste verdiep zijn zeer ruim, hebben een kitchenette en douchekamer met overdag een prachtig zicht op Prunjepolder.

Foto Patrick Janssens.

Zaterdag 19 februari 2011

Rond 8.30 uur vertrokken we op ontdekking. Op nog geen 200m van ons pension bekeken we de Prunjepolder, een uitgestrekte slik- en watervlakte en zagen o.m. een mannetje Nonnetje, Toendrarietganzen, massa’s Brandganzen, Grutto’s, Kluten, Pijlstaarten, Brilduikers en 2 Buizerds. Zelfs onze voorzitter werd getrakteerd met enkele Kleine Zilverreigers.

Vervolgens zagen we op de Flauwerse inlagen o.a. Zwarte Ruiter, Rotganzen, 2 Slechtvalken, een vrouwtje Nonnetje, 4 Lepelaars, Grutto’s en een overvliegende Witte Kwik.

Johan Debuck, die deze streek blijkbaar kent als zijn broekzak, leidde ons vervolgens naar de Brouwersdam. Bij eb stroomt er een massa water uit de inlagen langs een sluis de zee in wat een grote visconcentratie aan de dam tot gevolg heeft.

Zeven Grijze Zeehonden waren hier volop aan het foerageren en de mannetjes hadden reeds lentekriebels. Hier zagen we eveneens een Roodkeelduiker, een mannetje Eidereend vlak aan de vloedlijn, een Roodhalsfuut, Paarse- en Drieteenstrandlopers en in de vlucht Zwarte en Grote Zee-eenden met hun typische witte vleugelspiegels.

Aan het Grevelingenmeer wandelden we door de “bosschages” en plots hoorden en zagen we hoog in een populier een mannetje Goudvink, onmiddellijk gevolgd door een vrouwtje. Verder kwamen hier ook een Sperwer, Pijlstaarten en Slobeenden in beeld.Een Blauwe Reiger was druk bezig met zijn nestbouw.

In Nederland kennen ze blijkbaar iets van grootschalige natuurontwikkelingsgebieden  wat duidelijk bleek uit het onlangs aangelegde Volgerland. Hier zagen we terug 2 vrouwtjes Nonnetjes, Krakeenden, Bonte Strandlopers, Goudplevieren en een baltsende Kievit. Zelfs een Grote Bonte Specht, Staartmezen en een zingende Veldleeuwerik trotseerden de sterke wind.

Aan de letterlijke Kouden Hoek werd terug een Slechtvalk, een vrouwtje Bruine Kiekendief, 2 Witgatjes, Grutto’s en 2 Chileense flamingo’s gespot.

Aan het Havenhoofd zagen we hier een vrouwtje Grote Zaagbek, dito Nonnetje en een groepje van 24 man en 11 vrouw Toppereend.

Onze “stuutjes” aten we op in het zeer bruin café “De bonte koe”, waar de kroeghouder-peetvader alles met argwanende doch strenge blik in goede banen leidde, maar zelf geen poot uitstak.

Na de middag bezochten we Stellendam, waar door het springtij minder te bespeuren viel. De eerste vrouwelijke Blauwe Kiekendief zeilde over de Scheelhoek.

In de inlagen tussen de Plompe toren -een restant van de dijkdoorbraak in 1953- en de Stolpweg zaten nog duizenden Brandganzen. Iedereen probeerde er een Roodhalsgans tussen uit te vissen, maar helaas.

We sloten deze prachtige dag af aan de Stolpweg en Schelphoek met  nog een 8-tal reeën , waar Johan de week voordien Velduilen en IJsgorzen had gezien. Ook 8 collega’s uit Nederland stonden reeds op wacht in een felle wind en lichte regen. Plots zagen we in de weide één Velduil, die achteraf een vrouwtje of juveniele Blauwe Kiekendief  bleek te zijn.

Johan’s arendsogen hadden in een stoppelakker een 30-tal kleine bruine zangvogeltjes zien neervallen, waarschijnlijk de IJsgorzen. Eénmaal op de grond zijn deze gorzen door hun schutkleur bijna niet meer te ontdekken. Gelukkig kregen we de hulp van een prachtig mannetje Smelleken die deze vogels opjoeg. In zijn broedgebied is het hoofdmenu van het Smelleken o.m. IJsgorzen. Hij zette zich dichtbij op een akker neer zodat zijn leigrijze bovendelen perfect zichtbaar waren. Het bleek te winderig en te nat voor de velduilen, zodat we naar de Rietgors terugkeerden. Frank “de voorzitter” en zijn auto-kompanen hadden nog een slaapplaats van 1 Grote en 18 Kleine Zilverreigers ontdekt.  Il faut le faire !

Sneeuwgors, Foto Marc De Ceuninck.

Daar de Heerenkeet dicht was, had Joyce uitzonderlijk ons avondmaal bereid. Lekkere soep, een bal gehakt met smos en een toetje met de nodige wijnen.We konden deze dag afsluiten met 92 soorten ! De voorzitter had naar goede gewoonte nog een quiz met 40 vragen in 12 minuten op zijn bureau in elkaar getoverd. Ditmaal zou het geen specifieke vogelquiz worden zodat de mindere vogelgoden ook een kans maakten. Volgens mijn persoonlijke mening was het een van de mindere quizzen van onze voorzitter, daar onze groep slechts tweede werd !

Zondag 20 februari 2011

Vandaag gingen we voor de 100 soorten, een quasi onmogelijke opdracht. Aan de Brouwersdam zagen we opnieuw een Roodkeelduiker, Grote Zee-eenden en een Groenling. Op weg naar de Prunjepolder zat midden op de weg een 5-tal kauwen met ertussen een Noordse Kauw met witte halsband. Plots dook uit het niets een schitterende Havik op. De slootkantjes werden grondig afgespeurd naar Bokjes, doch met weinig succes. Hier zagen we nog een Gaai, Kramsvogel en een 130-tal Kleine Rietganzen op weg naar hun broedgebied. In de “velduilenakker” zaten nog een 12-tal IJsgorzen en een Patrijs.

Plompe Toren, Foto Patrick.

De Plompe toren werd terug het decor voor de groepsfoto en een hartversterker, aangeboden door “huize Geert”. Daar het hoog water was, bleek alles met bekken, poten en vleugels verkast naar andere gebieden. Zelfs rond Neeltje Jans viel er niet veel te bespeuren. Op weg naar Café De Kroon reed Johan gelukkig de verkeerde weg op. Een prachtige, juveniele Ruigpootbuizerd zeilde majestueus over en zette zich even verder op een wegkant neer waar hij zonder gêne uitgebreid zijn veren poetste. Duidelijk was zijn witte stuit en zijn gestreepte borst te zien. Uiteindelijk belandden we in Café De Kroon te Wissenkerke, waar de soep – geserveerd met toast belegd met gelardeerd spek – een culinair hoogstandje was zodat niemand zijn ’s morgens bereide boterhammen uit hun verpakking haalde. ’s Middags bezochten we o.m. Colijnsplaat. Op de havendam was er door het hoge water een hoogwatervluchtplaats van Scholeksters en een 6-tal Rosse Grutto’s. Johan had hier vorige week Sneeuwgorzen gezien. Daar er op de dam enkele wandelaars met honden rondliepen, hadden we weinig hoop. Doch plots scharrelde er een koppeltje op de dijkrand op enkele meters van onze voeten.

Grote Geelpootruiter, Foto Kees de Vries.

Als apotheose gingen we op zoek naar de Grote Geelpootruiter, die al enkele maanden in Colijnplaat verblijft. Aan de kreek stonden een 6-tal wagens geparkeerd en onmiddellijk werd deze vogel ook door ons ontdekt. Hij of zij doet denken aan een Groenpootruiter maar heeft duidelijke dikkere en langere snavel en uiteraard gele poten. Rik probeerde nog Noël zijn camera uit de wagen te halen, maar het kofferdeksel bleek totaal geblokkeerd. Hopelijk voor Noël is dit probleem ondertussen opgelost ! Het werd een onvergetelijk weekend met een totaal van 103 soorten waarvan 9 roofvogelsoorten ! Opvallend waren de duizenden Brandganzen en tientallen Middelste Zagers, daarentegen zagen we geen enkele Zwaan !

Johan is werkelijk op alle gebied een crack, (buiten zijn kennis van bepaalde Belgische voetbalstadions) hij wordt hierbij door alle medereizigers bedankt. We komen zeker terug…..uiteraard met Johan.

Jan Swimberghe 25-02-2011.