MERGUSWEEKEND 11/12-02 2012…nieuws van uit de Boulonnais.

Machteld Kaesemans


Vierentwintig Mergusleden vertrokken gisteravond aan de randparking Steenbrugge naar de Boulonnais.

Om 23u20 kreeg ik een smsje “veel sfeer, leuke quiz” dus de groep was goed aangekomen en stelde het opperbest.

Wat er deze nacht juist gebeurd is weet ik niet, maar Jan viel uit zijn bed! Is die slaapstee zo klein of was de quiz zo zwaar? Ik liet mij vertellen dat hij wel flink onder de blauwe plekken zit…arme Jan, gelukkig niets gebroken!

Noël deed vandaag eveneens een uitschuiver, ook daar ligt er sneeuw en is het glad.

De groep groeide deze morgen aan tot 31, een hele bende!

Nu volgt het relaas van wat er gezien werd op 11-02-2012. De foto’s dienen enkel als documentatie, want beeldjes van de Boulonnnais kreeg ik niet binnen.

Seawatching Cap Gris Nez:

3 Boomleeuwerik, 1 Roodkeelduiker en 7 Rotgans.

Mont des Loups:

45 Patrijs.

Krijtrotsen Wissant:

1 Grote Zilverreiger op trek, 11 Grote Zaagbek, 16 Noordse Stormvogel, 7 Zwartkopmeeuw en 1 Oeverpieper.

Strand le Portel:

79 Zwartkopmeeuw, 1 Dwergmeeuw, 6 Grote Zaagbek.

In de namiddag:

Haven Boulogne:

16 Grote Zaagbek 11m en 5v,  1v. Middelste Zaagbek, 1 Zeekoet, 2v Brilduiker, 5 Topper 2m en 3v, 30 Rietgors, 4 Geoorde fuut, 2000 Aalscholver, minstens 5 Drieteenmeeuw, 1 Oeverpieper.

Motte du Bourg, slaapplaatstelling van Blauwe Kiek:

3 Blauwe Kiekendief…wellicht meer, 25 Houtsnip en 1 Sperwer.


Morgen staat Platier d’Oye, het strand van Grand Fort Philippe en de haven van Duinkerke nog op het programma.

Hopelijk wachten dooi en sneeuwvlagen tot ’s nachts zodat onze vrienden “gezond en wel” kunnen terugkeren.


Foto’s Johan Buckens, Danny Claeysier, Eric Van Colenberghe.


Machteld  11-02-2012.