SFEERVERSLAG – ZWIN BINNENSTE BUITEN bij de MERGUSSTAND

Machteld Kaesemans


Gisteren 29-04-2012 ging voor de 1ste maal de vernieuwde versie van het “Zwin op stelten” door.

Het publiek kon kiezen voor een wandel-en of fietszoektocht tussen 10u00 en 17u00.Onze Mergusgroep had langs dit fiets-en wandelpad een prachtige stand en vogeltelpost, dicht bij “De Haas” met uitzicht op de zwinvlakte, de zee, de zwinbosjes en de duinen.

Het nieuwe concept sloeg echt aan, ondanks het niet zo fraaie weer vooral in de voormiddag.Marc De Ceuninck zorgde voor een goede organisatie, de hele dag door. In de voormiddag werd hij bijgestaan door Antoine Cornelis, Jan Swimberghe en natuurlijk onze voorzitter Frank De Scheemaeker.

In de namiddag kwamen Johan Van Heulebrouck, Joris Vandenbulcke en Machteld hem helpen. Ook een jonge kracht, Pieter Van Hauwaert bleef de ganse dag aanwezig evenals Patrick Janssens, bedankt Pieter en Patrick!  Rond 15u00 kregen we het bezoek van Johan Debuck, die  het trektellen op een heel ander niveau tilde. De zon was doorgebroken, honderden Gierzwaluwen, Boerenzwaluwen, Gele Kwikstaarten e.a. passeerden rechts van de telpost. Maar Johan haalde snel Boomvalken, Sperwers, 3 Zwarte Wouw, Smelleken, Wespendief, Bruine en Blauwe Kiek  uit het heelal.Ondertussen was er heel wat publiek komen kijken en luisteren. De telescopen oefenden zoals steeds een grote aantrekkingskracht uit op jong en oud.


Welke waarnemingen werden er genoteerd? De lijst is niet helemaal volledig want de bezoekers kregen voorrang:

Nachtegaal met minstens 12 zangposten, Grasmus, Braamsluiper, Roodborsttapuit, Sperwer, Sprinkhaanzanger, Tapuit, Visdief, Torenvalk, Beflijster, Ooievaar, Scholekster met witte kop, Regenwulp, Slechtvalk, Fitis, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Zwartkopmeeuw, Putter, Kneu, Gele Kwikstaart, Buizerd, minstens 3 Zwarte Wouw, Boomvalk, Smelleken, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief,Wespendief en nog heel wat gewone soorten.


Na deze drukke vermoeiende dag werd er nog vlug ergens een drankje geconsummeerd, want dorst hadden we!

Tevreden met het resultaat trokken we huiswaarts…het Mergusbestuur had terug zijn beste beentje voorgezet.


Machteld Kaesemans  30-04-2012.