BLIKVANGERS van 23-04 tot en met 29-04-2012

Machteld Kaesemans

Jonge Bosuil / Geert Vanhulle.Heel veel en leuke waarnemingen deze week. Op 29-04 werden er 137 soorten vogels gespot, 100 op 28-04 en 97 op 26-04.

De trek is eindelijk volledig op gang gekomen in het weekend, met de oostelijke en zuid-oostelijke winden.

Zeker het vernoemen waard is Visarend, Wespendief, Grauwe Kiekendief, Bosruiter, Temmincks Strandloper, 5 soorten Sterns, Bosuil met jongen, Buidelmees,  Gele Kwikstaart met zowel de Engelse als de  Noordse  ondersoort.

Bekijk de lijst van bijzonderheden zeer aandachtig, want volgende week zie je op de laatste aprildag en 1 mei nog heel wat nieuws.Koereiger / Jean-Pierre Robert.

Wespendief / Johan Buckens.WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis, Bart De Craemer, Bart Van Thuyne, Benedict De Laender, Daniël Wybo, Danny Claeysier, Decoster Filip, Emmanuel Crul, Eric Hermy, Frank De Scheemaeker, Frederik en Nayana Willemyns, Geert Carette, Geert Vanhulle,Guido Orbie, Hans Compernolle, IVAN steenkiste, Jan Baert, Jan D’hondt, Johan Buckens, Kris Lesage, Luc De Cat,  Machteld Kaesemans, Marc De Ceuninck, Marc Janssens, Marc Vandamme,  Mylle Johnny, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Peene Dirk, Pieter Van Hauwaert, Rik De Jaegher, Rik Vande Kerchove, Roland Vannieuwenhuyze, Romain Deloof, Roy Vandenbussche, Stefan Keereman, VWG Mergus, Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Willy Vermeersch, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Karina Samyn,  Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Brinckman, Verduyster J.P., Peter Adriaens, Jeremy DemeyJean-Pierre Robert, Koen Vandepitte, Wouter Van Gompel, Olivier M, Serge Allein, Ward Vercruysse, Denis van der Elst, Miel Ferdinande, Koen Verbanck, J.Vanryckeghem, Geert Boelens, Houthoofd Christophe, Jacky Launoy, Tim Audenaert, Koen Devos, Hendrik Avercamp, Jnm Brughe, Gauthier Descamps, Niels Goulem, Olivier Dupont, Edward Debbaut, Thomas Michiels, Tom Goossens, Pecceu Bert, Dieter Claes, Carlos van de Ginste, Jean Hugé, Steven Van de Woestijne.
1: Rode Wouw / Jules Fouarge.

2: Zwarte Wouw / Jean-Pierre Robert.

3: Grauwe Kiekendief / Johan Buckens.


1 en 2: Bosuil / Geert Vanhulle.

3: Velduil / Roland François.VOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=


Wilde Zwaan: Kleyne Vlakte.

Zomertaling: Uitkerke Weiden, Lage Moere.

Middelste Zaagbek: Fonteintjes, Strand te Blankenberge.

Geoorde Fuut: Roksem Put.

Lepelaar: De Fonteintjes, Weiden Cloedt, Zee Blankenberge-Zeebrugge. Uitkerke Weiden.

Koereiger: Weiden Pompje- Schorrenweiden.

Purperreiger: Fonteintjes, Achterhaven.

Visarend: Fonteintjes.

Wespendief: Het Zwin.

Rode Wouw: Vloethemveld, Blauwe Toren, Zeekanaal.

Zwarte Wouw: Ettelgem, Klemskerke, Vlissegem, Moerkerke, Het Zwin.

Bruine Kiekendief: Damme, Uitkerke, Knokke, Dudzele enz. zie mergus.waarnemingen.be

Blauwe Kiekendief: Het Zwin, Fonteintjes, Heist, Dudzele.

Grauwe Kiekendief: Weiden Noordede.

Havik: Fonteintjes.

Smelleken: Het Zwin, Houtave.

Slechtvalk: Brugge, Vloethemveld, Oudenburg, Voorhaven, Stalhille, Heist, Meetkerke, Knokke, Uitkerke.

Waterral: Oostkamp Leiemeersen.

IJslandse Grutto: Weiden Pompje, Uitkerke Weiden, Stalhille Weiden.

Bosruiter: Lage Moere, Achterhaven.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje.

Temmincks Strandloper: Weiden Pompje.

Geelpootmeeuw: Akkers en Weiden Pompje.

Dwergstern: Strand en Baai van Heist.

Grote Stern: Strand te Blankenberge, Strand bij Oostdam.

Witwangstern: Weiden Pompje.

Zwarte Stern: Roksem Put.

Bosuil: Beukenpark, Beernem, De Beelkens, Assebroek.

Velduil: Pompje, Zuienkerke, Weiden Noordede,Blankenberge, Fonteintjes, Heist, Uitkerke.

Zwarte Specht: Beisbroek, Vagevuurbossen, Heideveld-Bornebeek, Vloethemveld.

Buidelmees: Fonteintjes.

Boomleeuwerik: Zwinbosjes.

Cetti’s Zanger: Roksem Put, Heist, Damme, Knokke, Zeebrugge. Achterhaven, Fonteintjes.

Sprinkhaanzanger: Achterhaven, het Zwin, Knokke, Zeebrugge, Uitkerke, Fonteintjes.

Snor: Rietveld Pelikaan.

Braamsluiper: Achterhaven, Oostkamp, Zeebrugge, Lissewege, Zwinbosjes, Heist, Fonteintjes,Blankenberge, De Haan, Roksem put e.a.

Beflijster: Zwinbosjes, Beernem, Achterhaven, Heist, Knokke, Duinbossen,Houtave.

Blauwborst: Achterhaven, Uitkerke, Klemskerke, Damme, Knokke, Dudzele.

Nachtegaal: Zwinbosjes, Voorhaven, Duinbergen,Knokke, Duinbossen, De Haan.

Gekraagde Roodstaart: Beernem, Vloethemveld, St.Andries, Assebroek.

Paapje: Het Zwin, Heist, Achterhaven, Oudenburg, Houtave, Ettelgem, De haan.

Bonte Vliegenvanger: Vloethemveld.

Boompieper: Zwinbosjes, Fonteintjes, Vloethemveld, Heideveld Bornebeek, Zeebrugge.

Rouwkwikstaart: Achterhaven, Fonteintjes.

Engelse Kwikstaart: Zuienkerke, Knokke, Ettelgem.

Noordse Kwikstaart: Weiden Pompje.

Kleine Barmsijs: Duinbossen Wenduine tot de Haan.

Barmsijs spec.: Fonteintjes, Wenduine.

Goudvink:.Kleyne Vlakte.1: Gele Kwikstaart / Benedict De Laender.

2: Engelse Gele Kwikstaart / Jean-Pierre Robert.

3: Noordse Gele Kwikstaart / Benedict De Laender.Machteld Kaesemans 02-05-2012.