NESTKASTEN ACTIE IN BRUGGE

Machteld Kaesemans

Foto Marc Nollet

 

Jan Swimberghe had het schitterend idee opgevat  om nestkasten voor zangvogeltjes te maken. Een 20-tal kastjes, 18 voor Pimpel- en Koolmezen en 2 voor Boomkruiper werden door Jan met veel geduld en kundigheid in elkaar geknutseld.

Vandaag 28 december 2012 was de dag waarop ze in het ruime domein van het psychiatrisch centrum Rustenburg werden opgehangen. Om 10u00 was de afspraak.

 

Foto Marc Nollet

 

Marc Nollet stond reeds in de beukendreef,  die leidt naar het centrum te wachten toen ik aankwam. Jan arriveerde een paar minuten later met een auto volgeladen met nestkastjes en het nodige werkmateriaal. Nadien reed Frank naar binnen.Tijdens  het ophangen van de vogelhuisjes  kwam er nog iemand van de pers langs, die een paar foto’s maakte voor enkele dagbladen.

 

Foto Marc Nollet

 

Volgens een goed bestudeerd plan werden de genummerde kastjes opgehangen. Eerst in enkele beuken van de dreef en dan verder verspreid over het ganse domein. Ondertussen hoorden we reeds een Boomkruiper roepen, ook een paar mezen duidden hun aanwezigheid aan…wilden ze nu al een plaatsje voor het voorjaar voorbehouden?

Tijdens de werkzaamheden zagen en hoorden we een Winterkoninkje, een Aalscholver, een groep van 75 overtrekkende Rietganzen en natuurlijk een paar Turkse Tortels.

 

Foto Marc Nollet

 

Ondertussen was het opnieuw gaan regenen, niet bevorderlijk voor de reeds zeer drassige, sompige grasvlaktes en perken. Rond 11u30 was de klus geklaard en een beetje versteven door regen en koude trokken we huiswaarts. Wij hopen dat door de aanwezigheid van broedvogeltjes het leven van de bewoners er ook wat hoopvoller en vrolijker mag uitzien!

 

Foto’s Marc Nollet
Machteld Kaesemans  28-12-2012

Aanvulling:

Op 29 december verscheen volgend artikel in “Het Laatste Nieuws”: