VERSLAG: Bustrip Zeeuws-Vlaanderen 29 december 2012

Machteld Kaesemans

Foto Marc Nollet

 

Het idee van Johan V.  om op zaterdag 29 december een daguitstap naar Zeeuws-Vlaanderen te organiseren werd zo enthousiast onthaald dat we op het allerlaatste moment besloten een bus in te huren om de trip ecologisch en aangenaam te laten doorgaan.

 

Niet minder dan 38 excursiegangers vertrokken dan ook rond 9 u aan de twee opstapplaatsen: aan de havenrandparking van Brugge en aan de grensovergang van  Sint-Anna-Ter-Muiden. Het bleef de ganse dag prachtig weer.

 

 

Aan de Sofiapolder stelde de groep vast dat er stormachtige wind stond. Geert C. en vrienden namen er de mannen van de Westhoek op sleeptouw en er werd  kortstondig verbroederd. Op de woelige golfjes werden de vele kuif- en tafeleenden, 2 mannetjes en 1 wijfje pijlstaart, 40 bergeenden, 35 slobeenden, krakeenden, honderden wilde eend, smient, wintertaling, 2 brilduiker, 5 knobbelzwanen, en op of aan de oevers 2 zwarte ruiters geteld. Het waren echter de 183 kleine zwanen (incl. 19 juv.) die regelmatig vervliegend en luid trompettend de meeste aandacht naar zich toe trokken. Het gebied is een gekende slaapplaats voor deze prachtige vogels. Verder aan exoten geen nood: grauwe gans, canadagans, nijlgans en zelfs een sneeuwgans. Brr….. Bij het wegrijden maakten een buizerd en 2 adulte slechtvalken het bezoek helemaal af.

 

 

 

 

Aan de slikken nabij Hoofdplaat moesten de Mergussers zich tevreden stellen met  26 kluut, wulp, 36 tureluur, steenloper en een torenvalk. Regelmatig vlogen leuke aantallen brand-, kol- en grauwe ganzen over en heel in de verte  zat een man middelste zaagbek.

 

Over de Hoge Platen bewogen zich duizenden vogels: bergeenden, kluten, bonte strandlopers voeren prachtige vluchten uit. Jammer genoeg een beetje ver om echt te kunnen genieten.

 

Aan de Plaskreek stopte de bus even om er een grote zilverreiger te bekijken en in de omliggende akkers een duizendtal brandgans en opnieuw een slechtvalk.

 

In de Paulinaschor niet echt iets nieuws: opnieuw middelste zaagbekken, hoge aantallen wilde eend, smient, scholekster, wulp, maar ook hier geen uitschieters.

 

De boterhammen werden opgegeten  – al dan niet opgefrist met een lekker pintje, een jonge of oude jenever, deugddoende tomaten-  en of erwtensoep – in het totaal vernieuwde café “De Vriendschap” te Hoofdplaat. Heerlijk. Het mooie weer riep de vogelaars dra weer naar buiten en de waterrijke weiden op weg naar de Blikken  boden mooie sfeerbeeldjes. Overal langs de weg zagen ze biddende torenvalken en zwevende buizerds.

 

   

 

Ook de Blikken stonden volledig onder water. Vanuit de nieuwe kijkhut telden ze 2 mannetjes pijlstaart, 44 slobeenden, 2 krakeenden, duizenden smienten en  brandganzen, kolganzen en nog een buizerd. Ook Guido, Jef en Manolo waren er aan het turen.  De chauffeur en Frank ontdekten tijdens hun tocht om de bus veilig te parkeren een grote groep kol-, brand en toendrarietganzen. Maar bij aankomst van de ganse Mergusgroep – was een plaatselijke landbouwer toch wel bezig alle ganzen de lucht in te jagen. Neen, dus geen beloofde zoentjes van Machteld en Frank per gevonden Grote Rietgans.

 

De laatste bestemming was Het Zwin om van op de dijk de schorre en het natuurgebied nabij de “Witte Koksmuts” te verkennen. In het natuurontwikkelingsgebied van Retranchement konden we langdurig het adult mannetje en het tweedejaars wijfje ruigpootbuizerd gadeslaan. Prachtig.

 

Verder vloog ook een grote zilverreiger en een juv blauwe kiekendief het gebied over – recht het Zwin binnen – op zoek naar een veilige slaapplaats.

 

Verder ook buizerd, torenvalk, ransuil en veel eenden aldaar. Op de Zwindijk was het alweer verbroederen geblazen: tot de grote verbazing stonden daar Leo Dq, Koen Devos, Thomas Defoort, Olivier Dochy n.a.v. na een dagje Zwinstudie, na te genieten van hun vele waarnemingen (strandleeuwerik, havik, zwartkopmeeuw, roodkeelduiker). Wij sloten uiteindelijk de dag in de vlakte af met 1m, 2 juv blauwe kiek, ca 350 wulp en 3 kleine zilverreigers.

 

De enthousiaste deelnemers: Jean-Pierre en José Verduystert, Frank en Paul Wildiers, Johan Beyne, Marc Nollet, Albert Neyt, Machteld Kaesemans, Luc Simoen, Isabelle Bossuyt, Katrien De Groote, Marc De Ceuninck, Ruben en Hans Saey,Jan Swimberghe, Luc en Magda Deblauwe, Johan Vandepitte, Paul Maertens, Greta Aelter, Monica Acton, Steven D’haese, Joseph Verleye, Harry De Vreese, Noël Vervaecke, Willy Vermeersch, Rita Bracke, Johan Van Heulebrouck, Luc Vanbelle, Stephan Teerlynck, Paul De Graeve, Luc Vanpaemel, Kathleen Coen, Wim Jans, Danny en Annita Roobaert , Jozef Vansteenkiste en Frank De Scheemaeker.

 

 

Een extra woord van dank gaat naar Machteld en alle dames. We zijn goed op weg de vrouw vriendelijkste werkgroep van Natuurpunt te worden  (misschien krijgen we volgend jaar opnieuw een Award en dat als vogelwerkgroep zou pas uniek zijn!). Dus dames blijven vogels kijken en genieten hé.

 

Tekst: Frank De Scheemaeker en Jozef Vansteenkiste.

Foto’s: Marc Nollet, Katrien De Groote, Jozef Vansteenkiste.