SFEERVERSLAG “ZWIN BINNENSTE BUITEN” 2013

Machteld Kaesemans

Zicht op de nieuwe broedeilanden met Bonte Kraai op de voorgrond.

 .

Naar jaarlijkse gewoonte namen we deel aan “Zwin Binnenste Buiten”, waar het grote publiek de kans kreeg een wandeling rond het Zwin te maken, alle natuuraspecten in de omgeving leerde  kennen en een kleine reeks vragen moest oplossen. Verder waren er ook een reeks standen met workshops,  een ANB stand, een Natuurgidsen stand en op de parking was er nog heel wat animo. Wij gaven uitleg over de het vogelleven en de trek rond het Zwin.

 

 

Daar Frank de dag ervoor en Catrine de dag zelf een jaartje ouder werden, koppelden we daar een leuk verjaardag momentje aan en deden eer aan de vroegere benaming…zwin op stelten?

 

Ondanks het feit dat de weersomstandigheden ons bijzonder ongunstig gezind waren, koud en bewolkt tot 14u, felle regen erna mochten we toch een 200 tal wandelaars en een 30 tal Mergussers op onze stand begroeten. De trek lag zo goed als volledig stil (alleen vlogen er plots enkele grote groepen zwaluwen boven de Zwinbosjes maar die leken niet door te vliegen).

 

 

We moesten het dus doen met de vogels van ter plaatse en dat lukte wonderbaarlijk. De ganse morgen zat een Velduil in ons telescoopbeeld, wat bij het grote publiek voor veel opzien zorgde. Op de heraangelegde broedvogeleilanden rustten Scholekster, Aalscholver, Oever-, en Steenloper. Op de plassen zelf 2 Futen, op de omheining zat er de ganse dag een koppel Roodborsttapuit en een Kneu, terwijl een Graspieper verschillende malen zijn baltsvlucht liet zien en horen. Na de middag kwam een Bonte Kraai rond onze telpost postvatten, wellicht de enige vogel voor de ganse Benelux op dit ogenblik…. op nog geen 20 meter van ons.

 

 

Ondertussen werd ieder langskomend Mergus lid voorzien van een heerlijk aperitiefje. We namen enkele groepsfoto’s, er werd bijgepraat en we vroegen ons af wanneer de zomer nu echt zou beginnen. We smulden van Charlotte haar heerlijke cakes (geheim recept toch ontfutseld door Antoine) Kathleen en Wim kregen er een extra, want ze waren met de fiets gekomen (proficiat). We spraken met Guido en Magda over de Kleine Zilverreigers in de Zwinbosjes, met Pierre en Chantal over de ontwikkelingen rond de Roksemput, met Franks mama die even goedendag kwam zeggen  en met Rudy en Ann over het wel en wee van het koppel Slechtvalk op de kerktoren van Damme. Last but not least, we  wensten Martine en Joris geluk met hun huwelijk verleden week …dat alles met een schorre (sexy: dixit Johan) verjaardagstem.

 

Ondertussen werd er heen en weer gewandeld doorheen de Zwinbosjes, wat leuke waarnemingen opleverde als o.a. Roodmus, Geelgors, Goudvink en Nachtegaal.

 

We danken iedereen die langskwam en in het bijzonder Marc De Ceuninck voor de voorbereiding en Patrick Janssens om ons gerief  heen en weer  te voeren. Tot woensdag voor de fietstocht?!

 

Frank en Machteld.

2013-05-21.

Foto’s:  Frank De Scheemaeker