VERSLAG FIETSTOCHT vanuit STALHILLE – woensdag 5 juni 2013

Machteld Kaesemans

 

Met 26 stonden we om 19u30 op de Kalsijdeweg- Stalhille gereed voor een mooie avondfietstocht. Onze huisfotograaf Pierre nam de traditionele “Mergus-familiefoto” en we konden starten.

Alhoewel deze tocht bijna een klassieker mag genoemd worden was de streek, vooral de details, voor velen onbekend en konden we ook meerdere nieuwe natuurliefhebbers verwelkomen.

Sommigen waren zelfs afgezakt vanuit Ruiselede, Oedelem, Oostkamp, Zeebrugge en Assebroek.

Het was een mooie, zonnige avond, wel nog frisjes door de noorderwind. De grote open vlaktes met weinig huizen  en met zicht op een verre horizon bekoorden elke deelnemer.

Doorheen het ganse traject waren zowat voortdurend scholekster, kleine karekiet, rietzanger, boerenzwaluw, bosrietzanger en kievit aanwezig. Meerdere kievieten zaten op nest, ook 2 pulli gespot.

Misschien het vermelden niet waard, maar toch  gezien: zwarte kraai, ekster, kauw, houtduif, wilde eend, meerkoet, waterhoen, huismus, fazant, merel,aalscholver, zilvermeeuw en kokmeeuw.

 

 

Onderweg naar de Schorrenweiden, op Stalhille Akkers vonden we : ringmus, 2 kneu, roodborsttapuit, gele kwik, putter en sperwer.

Onderweg duidde ik ook aan op welke gebieden  de vogels zaten en wat er allemaal in de omgeving te zien en te beleven valt.

 

 

Aangekomen aan Weiden Pompje, 1ste plas rechts: 4 grutto, bergeend, tureluur met 3 pulli, wulp, torenvalk en broedende kluut, Hier was er flink wat alarm van grutto en tureluur. Links van het baantje op de Schorrenweiden zelf zaten slechts bergeend en tureluur.

 .

.

Verderop ligt er een nieuwe plas waar we te voet naartoe gingen en spotten: 3 wintertaling, 3 bruine kiek waarvan 2 baltsend, 2 gierzwaluw, blauwe reiger, 15 slobeend, 10 bergeend, 19 tureluur, 9 grauwe gans, 1 koekoek op paaltje, later op de avond roepend.

Een landbouwer probeerde de vogels te verschrikken met bovenstaande constructie, blijkbaar was dit niet echt effectief. Ze was gedeeltelijk scheef gezakt door het wegjagen van de vogels, “Wat een zware arbeid”!!!!

 

 

Dan naar het Pompje met zicht op het radiostation van de militairen. Daar  hoorden we een spotvogel en zagen 26 kluut, 40 bergeend, grutto, 2 kleine plevier, 6 brandgans en enkele grote canadese gans.

Bij het rijden naar de andere kant van Weiden Pompje werd een buizerd aangevallen door 2 kievit en ontdekten we 2 blauwborst op de akker.

Aan de laatste plassen van ‘t Pompje  zat grutto, kluut, wintertaling, kuifeend, lepelaar, bergeend, tureluur, plevier spec., rietgors, witte kwik en opnieuw blauwborst

 

 

 

Het was nu echt laat geworden, met een prachtige zonsondergang. We moesten de weg inkorten want er was zoveel te zien, voor meerderen waren deze gebieden naar eigen zeggen “een echte openbaring!”.

 

Op de terugweg in de Paddegatstraat stond ons nog een heel leuke verrassing te wachten: twee RANSUILEN waren aan het jagen en rustten even uit op weidepaaltjes.

Dit was voor velen de ”De kers op de taart” van een mooie, lange avond. Iedereen leek uitermate tevreden en dankte mij voor de uitstap  die verliep in de beste sfeer. Ik dank ook elkeen voor zijn aanwezigheid en vermeld hierbij dat voorzitter Frank en Marc Nollet zich verontschuldigden voor hun afwezigheid.

 

Aan Marc De Ceuninck veel dank als notulist, ook aan Pierre Ackou en Gerda Ghekiere, een grote merci voor de genomen foto’s.

 

 

Toen we huiswaarts trokken, wierpen we nog een laatste blik op de mooie verlichte kerktoren van

Stalhille.

 

Tot een volgende keer!

 

PS: Ook hazen, konijnen en groene kikker werden gezien.

 

Machteld Kaesemans 2013-06-06