SFEERVERSLAG AVONDEXCURSIE ZEEUWS-VLAANDEREN 19 JUNI MET WITWANGSTERN ALS BLIKVANGER

Frank De Scheemaeker

Met zijn negentienen doken we om ca 19u15 aan de grensovergang  Sint-Anna-Ter-Muiden Zeeuws-Vlaanderen binnen – voor wat voor velen onder ons een memorabele avond zou worden. De eerste halte aan de Sophiapolder was onmiddellijk raak: Hedy ontdekte een prachtige adulte Witwangstern die ons het ganse volgende uur te gast zou zijn, meestal in vlucht, soms ook rustend op één van de broedvogeleilandjes. Een prachtige vogel. Jammer dat niemand een deftige telelens bijhad. Voor de rest een onwaarschijnlijke variëteit in soorten en aantallen: tientallen koppels Kokmeeuwen, Brandganzen, Visdiefjes en Kluten broeden of hadden met succes gebroed, getuige een ontelbaar aantal pulli. Opvallend veel eenden: Wilde-, Slob-, Krak-, Tafel-, Kuif- en Bergeend – bij deze laatste ook reeds wat wijfjes met pulli. Minstens even leuk waren de vele steltlopers waarvan de 7 Kemphanen in prachtkleed (4 mannetjes met prachtige sierkragen) de show stalen. Verder ook Grutto, Wulp, Scholekster, Kleine Plevier, Kievit en Tureluur. Nog tedere beeldjes vormden de kleine groepjes Geoorde Futen, waarvan 1 kp met een pulli. Aan de overkant van de plassen een grote groep Spreeuwen met daarin één bleek exemplaar. – net te ver om hem als Roze Spreeuw te kunnen determineren. In de omliggende akkers een koppel Bruine Kiek aanwezig en hoog in de lucht grote groepen Gierzwaluwen – wellicht reeds op de terugweg naar het zuiden. Tijd om naar ons uiteindelijk doel de Westerschelde te trekken.


Onderweg verrast door 3 Lepelaars in het Grote Gat van Oostburg en de enorme wandelbrug die over het natuurgebied gespannen/gebouwd werd. Niet minder dan 600 Zwartkopmeeuwen zaten op twee verschillende akkers tussen Schoondijke en Sasput: voor mij alvast een persoonlijk record in ‘ruime’ eigen regio. De Westerschelde: aan Nummer één voelden we al aan dat het raak zou zijn; honderden Visdiefjes met voedsel in de bek richting ‘de Bol’ op de Hoge Platen en Voorland Nummer Een (wat een actie aldaar – we mochten een paar keer ons hoofd echt intrekken – zo agressief waren ze) . Ben benieuwd om ooit eens de aantallen te weten komen – maar het gaan wellicht duizenden koppels zijn. Ook massaal veel Kok – en Zwartkopmeeuw aanwezig, minder Grote Stern en geen Dwergstern (de soort waarvoor we eigenlijk kwamen). Verder opnieuw veel steltlopers waarvan de ca 170 Rosse Grutto de meeste aandacht vroegen en resp 03 en 01 Lepelaar. Op de Hoge Platen kon ik het niet nalaten per 50 de Bergeenden te tellen (minstens 2500!) en de Wilde Eenden te schatten (1500-2000 ex) – er rusten ook minstens 23 Zeehonden. De nacht  net als de eerste regendruppels begonnen te vallen en we namen enthousiast afscheid van elkaar en blikten al vooruit op de volgende woensdagavond activiteit Zwaanhoek Oudenburg. Een woord van dank aan alle deelnemers!

Frank