Kleine Mantelmeeuwen lusten chips!

Marc Nollet


 
Op 18 juni organiseerden het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een persconferentie “Vlaams onderzoek met zenders werpt nieuw licht op meeuwenmysteries” in het UNESCO-auditorium te Oostende.
 
Sinds 1999 verricht het INBO onderzoek naar de aantalsveranderingen, voedingsgewoontes en trekgedrag van grote meeuwen. Met behulp van financiering uit LifeWatch en in samenwerking met het VLIZ kan die kennis nu nog verder worden uitgediept: door 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen met een GPS-zender uit te rusten, kan hun gedrag gedetailleerd gevolgd worden. Wie de vluchtroutes en real-time webcambeelden van dakbroedende meeuwen wil meevolgen, kan dat via www.lifewatch.be/vogels.
 
Dat de eerste resultaten verrassend zijn blijkt al uit de titel hierboven. Niet minder dan 7 van de 22 gezenderde Kleine Mantelmeeuwen vliegen dagelijks van Zeebrugge naar Moeskroen en wel precies naast een grote chipsfabriek! Lusten die meeuwen chips?
 
Over dit alles kan je meer vernemen door het persbericht te lezen op de site van het VLIZ. Je kan dit vinden door HIER te klikken.