Vierde en laatste dag Flevoland

Marc Nollet

Foto Marc Nollet

Foto’s Marc Nollet


 
In Nederland is het op 11/11 geen feestdag maar een gewone werkdag. Toen onze groep ‘s morgens Soest verliet kwamen ze al vlug terecht in de files rondom Utrecht. Elke chauffeur had als bestemming “Vlaamse Weg, Strijen” ingevoerd zodat ze niet in convooi moesten rijden en elk zijn weg zocht naar “Het Land van Strijen”. Het is een¬†landschappelijk aantrekkelijk gebied net boven de Moerdijk. Daar gingen ze op zoek naar de dwergganzen.
 
De weiden werden afgespeurd en al vlug riep de “grote leider” (zelf zou hij dat met lange ij schrijven) dat hij een ruigpootbuizerd¬†in zicht had.¬†De toeters werden vlug opgesteld en elkeen kon genieten van deze biddende roofvogel.
 

Weiden StrijenDe weiden van Strijen

 

Wat verder werden ook de dwergganzen ontdekt. De witte bles tot op de kruin, de gele oogrand, de kleine roze snavel, de lange vleugels, … allemaal kenmerken die in detail besproken en bekeken werden.
 
Vandaar werd koers gezet naar Stellendam, waar in “Het wapen van Stellendam” de lunch opgegeten werd. In de haven aldaar werden terug een paar nieuwe soorten aangekruist met o.a. een Noordse Stern en een Roodborsttapuit.
 
De Brouwersdam was de voorlaatste plaats die aangedaan werd vooraleer naar Brugge te rijden. Het was er eerder rustig maar toch dikte de lijst aan met Eidereend, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Paarse Strandloper terwijl de altijd aanwezige zeehondjes ook gefotografeerd werden. Daar werd ook nog vlug bovenstaande groepsfoto genomen.

 

Het weekend eindigde met een bezoek aan de “Plompe Toren”. Bij een ondergaande zon werd nog gezocht naar een nieuwe soort (bv. frater) maar enkele torenvalkjes hadden die kleine vogeltjes verdreven.

Plompe TorenDe Plompe Toren

 
Johan werd er door de ganse groep hartelijk bedankt. Het werd een aangenaam en leuk weekend, perfect georganiseerd en mede door het schitterende weer zeker eentje om in te kaderen. Trouwens de teller van de soorten vogels stond uiteindelijk stil op 132! Eerstdaags wordt het gedetailleerde verslag van deze uitstap met opsomming van alle geziene soorten op deze site gepubliceerd.