SFEERVERSLAG EERSTE WOENSDAGAVOND EXCURSIE 13 MEI – ZOMERPROGRAMMA 2015: DE ZWINBOSJES

Frank De Scheemaeker


Met zijn twintigen vertrokken we net na half acht aan de Burkeldijk voor een fikse wandeling richting Zwinbosjes. Over de Willem Leopoldpolder een subadult man Bruine Kiek en zangposten van Grasmus en Gele Kwikstaart. Vanop het uitkijkplatform hadden we een mooi zicht op de Zwinweiden, waar de natuurinrichtingswerken hun vruchten beginnen af te werpen. Territoria werden vastgesteld van Kleine Plevier (3), Kluut (2), Scholekster (1), Tureluur (1), terwijl ook Goudplevier, Bontbekplevier en Oeverloper zich nog mooi lieten bekijken. Een twintigtal mannetjes Wilde Eend en 4 Kuifeenden zwommen door onze lenzen en verrassend ook nog een koppel Krakeend! Over de aanwezige Grauwe-, Brand-, Canada,- en Nijlganzen waren we iets minder enthousiast. Een mannetje Sperwer vloog gehaast over; een bleke Buizerd daarentegen zat lui te zonnen op een paaltje. Drie Lepelaars zetten koers naar de Zwinvlakte en Blauwe Reigers (23 bewoonde nesten)  en Ooievaars ( 18 bewoonde nesten)  voorzagen hun jongen van het nodige voedsel. Gele en Witte Kwikken ruziëden om wormpjes en een late Tapuit verkoos een klein heuveltje. Veel beweging van zwaluwen boven ons hoofd: de meesten Boertjes, maar ook regelmatig Huiszwaluw en één enkele Oever.

.

.

Tijd om de Zwinbosjes in te trekken. Het koude winderige weer was niet bevorderlijk voor de zang, maar toch herkenden we Nachtegaal (3), Fitis (2), Grasmus (2), Braamsluiper (1), Zanglijster (1), Merel (2)

.

.

Algauw kwamen  net voor de Paashaas op het nieuwe uitkijkplatform Zwin aan en we werden beloond met een prachtig zicht op de nieuwe broedeilandjes. Ja – dank zij de ingrijpende werkzaamheden staat het Zwin na jaren van verval opnieuw op de wereldkaart als broedvogelkolonie voor meeuwen, sternen en steltlopers. Al hoewel het allemaal een beetje (te) ver was, konden we door de telescoop toch genieten van Kokmeeuw en Zwartkopmeeuw;  Kluut en Scholekster als broedvogel en Leo D wist me ook te zeggen dat Visdief, Dwergstern en Bontbekplevier er nestelt (waar wij waren te laat op de avond om dat nog vast te stellen). Tweemaal twee Lepelaars foerageerden langs de slikrandjes, een koppel Graspieper vloog voor onze voeten op en twee mannetjes Roodborsttapuit hielden elkaar vanop een paaltje in het oog.

Meer dan tijd om de terugweg aan te vatten en na een omwegje zagen we nog een Boomvalk (knap Stefaan!) en lieten tientallen Boomkikkers zich horen t.o.v. het nieuwe Zwingebouw!

.

.

Het was al na tienen als we aan de wagens toekwamen, maar het was een heerlijke, prachtige, leerrijke gezellige avond – die we met 64 soorten afsloten (beter doen de volgende keer wordt moeilijk!)

Met oprechte dank aan alle deelnemers en in het bijzonder aan Johan Steuperaert om de waarnemingen te noteren en de foto’s door te sturen.

.

Frank De Scheemaeker