SFEERVERSLAG MERGUS BUSTRIP SCHOUWEN-DUIVELAND ZONDAG 27 DECEMBER 2015

Frank De Scheemaeker

 

2015-12-28 Schouwen-Duiveland.Frank

 

Om 07u30 stipt vertrok een volledig gevulde bus Mergus vogelaars richting Nederland. Na een voorspoedige rit met twee prachtige kerkuilen nipt de bus ontwijkend te Sluis,  kwamen we reeds om 09u op Schouwen aan.

 

opgaande zon

 

Eerste stop, de Flaauwers – en Wevers Inlagen leverden al directe leuke sfeerbeelden en waarnemingen op. Indrukwekkend waren de duizenden goudplevieren en kieviten die constant in grote wolken acrobatie van de hoogste niveau lieten zien. Inderdaad Ria – een wonder dat ze niet één keer tegen elkaar aanvliegen. Bij de leuke soorten noteerden we daar slechtvalk, middelste zaagbek, goorde fuut en lepelaar.

 

SchouwenDuiveland122015-1

 

Volgende stop: de Prunjepolder Noord. Hier verbleven zeker minstens duizend Rotganzen en alle grondeleenden soorten: pijlstaart, slobeend, smient, krakeend, wilde eend en wintertaling. De uitschieter was echter een door Romain opgemerkte adulte roodhalsgans die zich in een select groepje rotganzen uitstekend liet bekijken.

Op naar de Brouwersdam. Een beetje pech met het weer aldaar. Een sterke zuidwester bemoeilijkte het observeren danig. Meerdere telescopen maakten onzacht kennis met het beton, maar volhouden deden we en dat leverde naast 5 grijze zeehonden volgende soorten en aantallen op:

 

SchouwenDuiveland122015-3

 

– ca. 60 middelste zaagbek

– ca. 15 brilduiker

– 1 w zwarte zeeëend

– 4 roodkeelduiker

– 12 kuifduiker

– 1 zeekoet

– 4 paarse strandloper

 

groep brouwersdam

 

Tijd voor een boterham en lekkere warme soep – dus op naar Het Wapen van Stellendam op het nabijgelegen Goeree-Overflakkee. Langs de weg sperwer, buizerd, torenvalk, kramsvogel, overal pleisterende brand- en grauwe ganzen.

De bediening was uiterst vriendelijk en vlug en na een groot uurtje stonden we al aan de Scheelhoek. Wat een tof gebied en wat een rietkraag: wijfjes bruine en mannetje blauwe kiekendief trotseerden met sierlijke vleugelslagen de steeds heviger wind, in het riet een reebok en op het open water honderden brandganzen, grondeleenden en een koppel baltsende brilduikers. Een groepje putters vloog laag over.

 

scheelhoek

 

 

De roep en de druk om naar Neeltje langs te trekken werd met de minuut groter. En ja iedere echte vogelaar had via waarnemingen.nl gezien dat daar al enkele dagen een adult winter zwarte zeekoet verbleef en dat zou voor velen onder ons een lifer zijn. Dus bezoek aan de haven van Stellendam gecanceld en koers gezet richting West. Een klein halfuurtje later stonden we al op de dijk aldaar. Een grote groep turende Natagora vogelaars deed ons het beste vermoeden, maar vlug contact leerde dat de vogel een tiental minuten geleden richting zee trok en dus spoorloos was. De teleurstelling was groot – maar we bleven toch wat rondhangen, genietend van een grote groep middelste zaagbekken, enkele rotganzen en veel steltlopers die het haventje kwamen binnengevlogen op zoek naar een geschikte HVP (hoogwatervluchtplaats). Plotseling een luid gesticulerende Gilles: hij is terug, daar zit hij! En inderdaad de zwarte zeekoet zag zowaar vlak voor ons! Prachtig! Uniek! Niet in zijn ons zo bekende zwarte zomerkleed, maar in zijn grijze winterkleed als even charmant. De vogel hield het echter na 2 minuten al voor gezien en trok opnieuw de zee in.

We besloten de het vallen van de avond af te wachten aan de Plompe Toren. Leuke plaats met prachtige zilte graslanden. Biddende buizerd, gebrilde zeekoet op de Oosterschelde, twee reetje, veel brandganzen vormden een waardige afsluiter van deze unieke dag.

 

plompe toren

 

 

Wat mij zeker ook bijblijft is de hartelijke sfeer op de bus, of café  en in het veld. Iedereen praat tegen iedereen, telescopen worden gretig gedeeld, uitleg verschaft waar nodig, de interesse en de leergierigheid is groot! bedankt iedereen om er zo’n toffe dag van gemaakt te hebben en last but nog least ook de chauffeur verdient hier een extra pluim.

En ook de fotografen Marc Nollet, Charlotte Pieters, Eic Lamoot,  Karel Ameye,  Johan Steuperaert  (deze laatste ook voor het bijhouden van de waarnemingen) een oprecht woord van dank.

 

 

frank

 

Frank De Scheemaeker