Watervogeltelling februari 2016

Marc De Ceuninck

meerkoetVolgend weekend gaan we reeds voor de vijfde telling van het lopende seizoen.

 

Er is een gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge.  Afspraak zondag 14/02 om 8u45 aan de randparking aan de Louis Coiseaukaai te Brugge. Iedereen welkom.

 

De telling van januari verliep in prima omstandigheden en voelde zeker niet winters aan. We haalden grote aantallen.

 

In totaal  telden we deze keer in januari   51392  watervogels (excl. wilde ganzen).  Zoals reeds aangegeven een zeer hoog aantal in het kader van de laatste jaren. Het is van december 2012 geleden dat we nog eens boven de 50000 exemplaren uitkwamen.

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in januari  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 19244
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 11340
3 Bunkerweiden VLISSEGEM 1564
4 Zeekanaal BRUGGE-ZEEBRUGGE 1327
5 Hoge Dijken ROKSEM 1233

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn vrij klassiek:

1 Smient 17334
2 Kievit 11583
3 Wilde Eend 6943
4 Wintertaling 3511
5 Meerkoet 2583

 

 

Er waren geen duikers aanwezig. Dodaars en fuut zitten op normale aantallen.

 

We telden weinig aalscholvers.

 

De reigerachtigen blijven het goed doen. De koereigers ( 4 ex) blijven een zeer leuke soort voor onze regio. Er zaten nog  steeds 21 kleine en 15 grote zilverreigers. De 2 lepelaars zijn voor januari ook eerder uitzonderingen.  Er werden 3 roerdompen , maar geen kwakken gespot.

 

Er werden 100 knobbelzwanen en 46 kleine zwanen geteld. De grote meute daarvan zat in Polder Lapscheure. Allemaal mooie aantallen.

 

Het hoge aantal watervogels van de telling laat zich duidelijk zien in de aantallen eenden. Hoge aantallen  pijlstaart ( 121 ex. ), tafeleend ( 207ex.) en  slobeend ( 715 ex ). Uitschieters in aantal zijn smient ( 17334 ex. ) en zeker ook wintertaling ,  met 3511 ex.  het hoogste aantal wintertalingen in de voorbije 10 jaar.

 

We telden 3 middelste en 2 grote zaagbekken , verder nog 23  brilduikers en voor het eerst deze winter nonnetjes  ( 3 ex ).

 

Er zaten heel veel kieviten ( 11583 ex ). Voor het eerst sinds enkele jaren werd er kanoetstrandloper ( 8 ex ) gespot (in  Heist / Oostdam ).  Nog leuk om te vermelden : 46 ex kluut, 17 ex bontbekplevier, 36 ex kemphaan,  8 ex witgat en 1 rosse grutto…….

 

Dit weekend is er dus de februari-telling. Men voorspelt eerder een somber en nat weekend met temperaturen rond de 5°. We kijken  uit naar mooie aantallen en leuke soorten……….en misschien hier of daar een verrassing………

 

Iedereen welkom.