Woensdagavond-excursie : de Assebroekse Meersen

Marc De Ceuninck

uitlegHet was een aangename, bijna zomerse avond voor onze eerste woensdagavond-excursie van het seizoen.

 

We hadden de “Assebroekse Meersen” twee jaar geleden reeds bezocht. Sindsdien zijn er door de VLM, onder toezicht van het ANB, een hele reeks herinrichtingswerken gerealiseerd. Het gebied is volop aan het evolueren.

 

 

 

We waren met 17 Mergussers om te genieten van het gebied en de boeiende uitleg van onze gids en ” Assebroekse Meersen – kenner ” Eric Hermy.

 

groep

 

De herinrichtingswerken zijn reeds voor een groot deel uitgevoerd en zullen in 2017 voltooid zijn. Het is de bedoeling van het gebied ( van zowat 80 ha ) te laten herstellen naar een ¬†“bloemenrijk hooiland”.

 

Hierbij is de waterhuishouding essentieel. Vooral in de zomer moet een constant waterpeil ( circa 60 cm onder het hooiland ) aangehouden worden. Daarvoor werden nieuwe sloten uitgegraven en oude sloten verbreed. Door allerlei infrastructuurwerken kan het ganse gebied dan voldoende water krijgen of kan men voldoende water laten afvloeien. Sommige rijen knotwilgen werden volledig verwijderd om in de toekomst de sloten te kunnen opkuisen, andere rijen knotwilgen werden aangevuld. In heel wat percelen werden laantjes gegraven.

 

populierIn het komende jaar verdwijnen de gekende populieren nog , zijn er nog werken om het gebied ook recreatief een meerwaarde te geven, zoals aanleg van fiets- en wandelpad, picknickplaats….

 

De effecten zijn reeds goed merkbaar .

We wandelden tussen percelen waar reeds heel wat pinkster- en koekoeksbloemen bloeien .

 

In de voorbije weken waren heel wat leuke soorten zoals ooievaars, zomertalingen, grutto’s en bosruiters….tijdens hun trek aanwezig.

 

sluis

 

Tijdens de wandeling horen en zien we kleine karrekiet, rietgors, winterkoning, torenvalk, witte kwikstaart, koekoek, groene specht ….In een recent geknotte wilg laat een steenuil zich gewillig zien. De soort doet het hier goed en er zijn meerdere territoria steenuil. Een grasmus laat zich eerst horen , dan pas zien. Iets verderop kan iedereen , na wat speurwerk , een gekraagde roodstaart bewonderen. Ook een soort die het hier goed doet.

 

Aan een nieuw aangelegde sloot zien we dat soorten als waterranonkel, sterrenkroos en waterviolier duidelijk in opmars zijn en volop bloeien. We horen koekoek, gele kwik en bewonderen een nog rustende ransuil…..

 

sloot

 

Gezellig babbelend en genietend komen we terug aan ons startpunt.Iedereen meer dan tevreden. Bedankt, Eric!

 

Het lijkt erop dat de Assebroekse Meersen de komende jaren meer natuur gaan brengen!

 

Onze volgende afspraak is over 14 dagen om 19u30 aan de kerk van Moerbrugge….een fietstocht door Beverhoutsveld, een aanrader.