Watervogeltelling november 2016

Marc De Ceuninck

blauwereiger_20160519_02Volgend weekend is er de tweede telling van het watervogelseizoen!

Er is zoals steeds één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond Lissewege en Zeebrugge. Afspraak zondag 13/11 om 8u45 aan de randparking, Havenstraat te Brugge.

 

De telling van vorige maand verliep in gunstige omstandigheden. Van herfst of winter was nog geen sprake. Het was  heel aangenaam tellen. We telden een mooi aantal watervogels (excl. wilde ganzen ) nl  21262 ex. Dit is ongeveer  hetzelfde aantal als vorig jaar, bij ongeveer dezelfde weersomstandigheden.

 

 

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 3648
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 2964
3 Hoge Dijken ROKSEM 1313
4 Lac van Loppem LOPPEM 752
5 Poldercomplex Damme West DAMME 722

 

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn :

1 Wilde Eend 6402
2 Kievit 3405
3 Smient 3010
4 Meerkoet 2316
5 Canadese gans 1019

 

 

Het is de eerste keer dat Canadese gans in onze top 5 verschijnt……zeker het hoogste aantal in de laatste 10 jaar.

 

 

Dodaars en fuut deden het normaal. We telden 8 geoorde futen , een hoog aantal!

 

De reigers waren minder opvallend aanwezig dan de voorbije jaren.. Met slechts 18 kleine zilverreigers  en 12 grote zilverreigers scoren we zeker niet hoog. Vorig jaar waren er de koereigers ( nu zijn er geen gezien ) …..maar de lepelaars ( 10 ex. ) deden het dan buitengewoon goed. In Vloetemveld zag men 1 roerdomp, in Hoeke 1 kwak.

 

De meeste eendensoorten  doen het vrij normaal. Enkele soorten halen toch wel uitgesproken lage aantallen: bergeend ( 43 ex. ), krakeend ( 92 ex. ), wintertaling ( 801 ex ), slobeend (399 ex.) en kuifeend ( 437 ex.). Er zaten 6 brilduikers. Voor het eerst in de voorbije drie jaar  werden toppereenden ( 2 ex ) gemeld.

 

Bij de steltlopers slechts 1 bokje en 1 tureluur! Nog lage aantallen met 34 watersnippen en slechts 170 wulpen.  Leuke waarnemingen en aantallen zijn er ook :  301 goudplevieren, 13 kemphanen en 2 groenpootruiters….

 

Volgend weekend gaan we dus voor de tweede telling van het seizoen. Ze voorspellen fris en wisselvallig weer en wij kunnen uitkijken naar nieuwe wintergasten ……..en nog veel moois!

 

Iedereen welkom!!