Uitstap naar Duinkerke en le Platier d’Oye op 28/01/2017

Marc Nollet

Zaterdag 28 januari 2017. Buk is in zijn nopjes als kersvers 25-jarige J. De dag legt mooi aan, de eerste in enige tijd met positieve temperaturen. Deelnemers aan de dagexcursie druppelen binnen op de parking aan Steenbrugge. We zijn met merkelijk meer dan de 5-koppige bemanning van vorig jaar. Bovengenoemde vertoont lichte stressverschijnselen bij de gestage bevolkingsaangroei omdat de autoverdeling verschillende malen hernomen wordt. Maar hij verwelkomt eenieder telkens met open armen. Wanneer iedereen zijn zitje gevonden heeft, vertrekken we met 4 wagens richting Frankrijk.

Onze eerste stop is de Zwaaikom in de haven van Duinkerke (Bassin du Mardyck, t.h.v. Digue du Break). Prachtige zonneschijn schittert in het water. Zo ook twee kuifduikers, enkele grote mantelmeeuwen, dodjes, futen, meerkoeten en aalscholvers.
We rijden de dijk zelf af en komen gekend volk tegen die ons twee pestvogels tipt. Eerst daarheen! Een prachtige waarneming in Grande-Synthe. De pestvogels kijken vanuit de top van een struik op ons neer, hun kleuren zijn fantastisch goed te zien. Hier verder nog koperwiek, overvliegende watersnip, vink, gaai, pimpel-, staart- en koolmees.

Terug naar Digue du Break. Buk knippert met zijn ogen en daar komt een rouwkwikstaart tevoorschijn. Helaas kiest hij/zij snel het hazenpad en vliegt het water over, niet langer herkenbaar. We worden getroost met 5 sneeuwgorzen die ons vooruit vliegen op de dijk.

De vuurtoren lonkt en lokt ons met een heel aantrekkelijke aanbieding:
– op het strand: drieteenstrandlopers en 170 scholekster;
– op het water aan de havenkant en over zee: fuut, 1 zwarte zee-eend, 9 zeekoet, 12 middelste zaagbek, 2 roodkeelduiker in vlucht, jan-van-genten, grote mantelmeeuw (op trek), stormmeeuw, gewone zeehond en 2 bruinvissen. Een afdrijvende kolgans op zee had geen zin om veel inspanning te leveren.

In de duinen lieten een zwarte roodstaart, 9 kneutjes, 5 rietgorzen en 3 graspiepers zich nog zien.

Bij het wegrijden richting binnenland spotten we op de dijk 8 drieteenstrandlopers en 5 schattige bontbekplevieren. Graag hadden we koers gezet naar Institut Pasteur, maar onze tipgever meldt dat die locatie niet langer toegankelijk is en er frequent boetes van €135 uitgeschreven worden. We zijn dus verplicht om onze plannen bij te stellen en kiezen voor Café Le Central in Gravelines waar Martine ons met haar PVB’s (picon vin blanc) opwacht. Institut Pasteur verdwijnt spoedig naar het achterhoofd. Onderweg nog waterhoen, holenduif, kauw en torenvalk.

Vertrekkende vanuit Gravelines steekt een fazant in lokale klederdracht de markt over. Zijn dat de PVB’s of ligt het aan lokale festiviteiten? Hoe dan ook , heggenmus, merel, opnieuw koperwiek en een grijze zeehond (tussen de plezierboten) kruisen onze vervolgweg.


Enkele huismussen verwelkomen ons in Grand-Fort-Philippe. Op de dijk foerageren witte kwikstaart, zwarte roodstaart en oeverpieper (en français Pipit maritime). Waarom? Daarom. Elf strandleeuweriken vliegen ons voorbij, we keren onmiddellijk op onze stappen terug om ze te gaan bewonderen. Heel goed te zien, uitstekende belichting. Andere soorten op deze plek: waterhoen, grote mantelmeeuw, kleine zilverreiger, roodborst, veldleeuwerik (auditief), vink en rietgors.

Het volgende gebied is het natuurreservaat van Platier d’Oye met zijn kleine en grote kijkhut. http://www.reserves-naturelles.org/platier-d-oye

Kleine kijkhut (Avenue du Platier): jagende sperwer, buizerd en torenvalk. Blauwe reiger, fazant, wulp, bergeend, 15 wintertaling, wilde eend, houtduif, ekster, merel, kramsvogel, spreeuw en 9 putters.

Grote kijkhut (Route des Dunes): tafereel met goede afloop voor een ekster, achternagezeten door een havik; tafereel waar buizerd wintertaling oppeuzelt en nadien moet bekomen in een boom; tafereel van zoveel badende eendensoorten en watersnippen in een prachtige gouden winterzon; op de achtergrond zwevende jan-van-genten boven de duinen.

Twee havik, buizerd, torenvalk, jan-van-gent, knobbelzwaan, canadese en grauwe gans, wilde eend, kuifeend, koppel pijlstaart, wintertaling, smient, krakeend, vrouwtje tafeleend, slobeend, bergeend, meerkoet, dodaars, blauwe reiger, watersnip, overvliegende houtsnip, ekster, houtduif, spreeuw, fazant, wulp, kramsvogel, roodborst, kraai en kneu.

Platier d’Oye was een zalige afsluiter van een zachte winterdag, gevuld met leuke waarnemingen, mooie soorten en de typische positieve Mergussfeer die op de lachspieren werkt. Als ik goed kan tellen, niets vergeten ben en nog enkele soorten onderweg bij reken (kokmeeuw, zilvermeeuw, grote zilverreiger en turkse tortelduif), dan zagen we 66 soorten op deze toffe dagexcursie. Bedankt voor de begeleiding, Johan. Bedankt voor de fijne dag.

Van verslag, Katrien

Fotografen: Johan Claeysier en Johan Steuperaert