Sfeerverslag van de laatste woensdagexcursie naar Zeeuws Vlaanderen

Johan Van Heulebrouck

Hoys vrienden van de Mergus,

Gisteren waren we opnieuw met een 25-tal enthousiaste natuurvrienden om olv Johan, ‘bukske’ voor de vrienden, een bezoekje te brengen aan de Sophiapolder en de Blikken. Opnieuw werd er vlijtig gespeurd, gescoopt, gefotografeerd. Topwaarneming was ongetwijfeld de Temmincks Strandloper. Deze vrij zeldzame waarneming deed menig vogelhart sneller slaan. We zagen ook nog Geoorde Fuut, Kleine Plevier, Grutto, Kemphanen, Kluut, Oeverzwaluw, Lepelaar, Groenpoot, Bruine Kiekendief, diverse ganzen en eenden, … 

Op het einde van deze reeks van woensdagavond excursies is een woordje van dank op zijn plaats. Ten eerste aan de verschillende excursieleiders die het elk op hun beurt en op hun manier meer dan voortreffelijk deden. Ten tweede aan Machteld die telkens voor de inschrijvingslijst zorgde en punctueel alle waarnemingen noteerde en registreerde in waarnemingen.be. Ten derde aan Marc ea fotografen die zorgden voor leuke foto’s. Tenslotte aan onze immer actieve voorzitter Frank die er steeds blijft in slagen om zijn dynamisme op ons over te brengen en om natuurvrienden uit het Brugse Ommeland samen te brengen.

Johan en het ganse Mergus team.