BLIKVANGERS van 30-07 tot en met 05-08-2012

Machteld Kaesemans

Hop / Jan Baert.


Een Hop werd gezien in Steenbrugge op spoorwegterreinen die helaas niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

De Draaihals gespot door Romain is ook nieuw deze week, evenals een Blauwe Kiekendief.

De Lepelaars zijn reeds in flinke aantallen naar ons gebied afgezakt, adult en juveniel, al dan niet geringd, kon men heel goed bewonderen.

Verder vernoemen we nog Rode Wouw, Purperreiger, Zwarte Ooievaar en Bokje.

Een late Snor en Sprinkhaanzanger plus de Roodmus lieten zich nog even horen of zien voor het vertrek naar hun overwinteringsgebied.Lepelaar.

1-2-3 / Marc Nollet.

4-5-6 / Freddy Cordy.WAARNEMERS:

Albert Neyt, Antoine Cornelis,Bart De Craemer, Bruno Beyen, Danny Claeysier, Frank De Scheemaeker, Freddy Cordy, Geert Vanhulle, Guido Burggraeve, Guido Orbie, Hans Compernolle, Jan Baert, Jan D’hondt, Jan Derudder, Johan Buckens, Kenny Hessel, Kristof Hurtekant, Luc De Cat, Machteld Kaesemans, Marc Nollet, Miguël Depoortere, Noël Vervaecke, Patrick Janssens, Patrick Keirsebilck, Rik De Jaegher, Romain Deloof, Stefan Keereman, Steven D’haese,  Ward Tamsyn, Willem Jans, Willy Dias, Wim Pauwels, Dirk Vercoutter, Jan Swimberghe, Johan Opsomer, Karina Samyn, Koen Baute, Luc Vanpaemel, Rudy Deplae, Stefaan Anseeuw, Stefaan Brinckman, Verduystert J.P., J.Vanryckeghem, Arnout Zwaenepoel, Jean-Pierre Robert, Jonathan Meire, Serge Allein, Annick Decruyenaere, Ward Vercruysse, Stijn Borny, Carlos van de Ginste, Marc Rogghe, Emiel Opdenacker, Simon Vyncke, Magda Vermoortele, Karel Tack, Wouter Faveyts, Philip De Somer, Christophe Jacobs.Blauwe Kiekendief

Marc NolletVOGELS + GEBIED “ DE BIJZONDERSTE” – Exacte plaats, aantal en data te vinden bij Waarnemingen.be http://mergus.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=Hop

1 / Marc Nollet,   2 / Miel Ferdinande,   3 / Benny Cottele.

4-5-6 / Jules Fouarge.Kwartel: Uitkerke Weiden.

Zomertaling: Uitkerke Weiden, Weiden Pompje, Klemskerke Weiden.

Geoorde Fuut: Roksem Put, Put van Vlissegem.

Zwarte Ooievaar: Kleyne Vlakte, Vloethemveld, Strand te Blankenberge.

Lepelaar: Pompje, Schorrenweiden, Achterhaven, Uitkerke Weiden, Monnikenwerve, Klemskerke Weiden.

Purperreiger: Heist Kuststrook.

Grote Zilverreiger: Damme Zuiddijk.

Wespendief: Oostkamp, Brugge, Beernem, Ettelgem, Jabbeke, Vloethemveld, Oudenburg, Assebroek.

Rode Wouw: Bietenveld.

Bruine Kiekendief: Ettelgem, Uitkerke, Oudenburg, Klemskerke, Achterhaven, Plaatpolder, Zuienkerke, Bredene, Beernem.

Blauwe Kiekendief: Pompje, Lage Moere, Put van Vlissegem.

Slechtvalk: Oudenburg, Achterhaven, Heist, Knokke, Voorhaven-Westdam.

Waterral: Schorrenweiden, Pompje, Jabbeke Weiden Rijkswacht.

Steltkluut: Uitkerke Weiden, Schorrenweiden, Weiden Pompje.

Bokje: Uitkerkse Polder.

Bosruiter: Lage Moere, Pompje, Uitkerke Weiden, Oedelem Zandberg, Achterhaven, Schorrenweiden.

Kleine Strandloper: Weiden Pompje, Schorrenweiden.

Krombekstrandloper: Weiden Pompje.

Dwergstern: Baai van Heist

Grote Stern: Het Zwin, Zee te Blankenberge- Haven, Baai van Heist.

Zomertortel: Achterhaven, Lissewege Eendenkooi, Kleiputten Nieuwe Vrede.

Hop: Spoorwegterreinen Steenbrugge.

Draaihals: Oedelem Twaalfhoek.

Kleine Bonte Specht: Vosputhoek.

Zwarte Specht: Kampveld.

Sprinkhaanzanger: Achterhaven, Zwinbosjes.

Snor: Jabbeke Weiden Rijkswacht.

Roodmus: Zwinbosjes.Zeldzame en of moeilijk te “ziene” vogels.

1: Roodmus / Yves Baptiste.

2: Snor / Jan Baert.

3: Sprinkhaanzanger / Johan Buckens.


Machteld Kaesemans  06-08-2012.