Verslag van de excursie naar ZEELAND op zaterdag 01-09-2012

Machteld Kaesemans


Een 13-tal personen verzamelden onder een stralende zon op de randparking in Sluis.


Onder leiding van  Johan Debuck vertrokken we eerst naar de alom gekende Sophiapolder.

Gelukkig noteerde Valérie alle waarnemingen zoals gewoonlijk zeer “conscencieus” zodat het voor de verslaggever een makkie was om dit verslag te maken.

Op de Sophia zagen we grote groepen Brand- , Grauwe en Canadaganzen, enkele Nijlganzen, Aalscholvers, Meerkoeten, Fuut, Geoorde fuut ( 2 ex) , Berg- , Slob-, Kuif-, Krak- , Wilde en Pijlstaarteend en Wintertaling.  Vele steltlopers waren aanwezig zoals Blauwe reiger, Bonte strandloper, Kemphaan, Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en Kluut. Gedurig vlogen talrijke Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw heen en weer. Zelfs een late Gierzwaluw werd opgemerkt.

Volgende zangvogels werden eveneens genoteerd: Putter, Tjiftjaf, Gaai, Gele kwik en Heggenmus. Opvallend was een grote aanwezigheid van roofvogels – de ganse dag trouwens – met o.a. veel Torenvalken, Buizerd en enkele Bruine kiekendieven.

Wat verder op de Sophia zagen we volgende bijkomende soorten: Bosruiter  (1ex), Watersnip (2ex), Dodaars (2ex) en een Zwarte stern. Valérie noteerde eveneens een Atalanta.

De volgende halte was de Blikken.

Tot onze grote verbazing was er een nieuwe schuilhut  in aanbouw die reeds voor 99% afgewerkt was. Buiten de immer aanwezige groepen Brandganzen waren hier veel steltlopers die vanuit deze kijkhut zeer dicht te bewonderen vielen. We zagen o.m. Lepelaar (33ex), Zwarte- , Groenpoot- en Bosruiter, Kemphaan, Witgatje, Oeverloper en Regenwulp ( 1ex) en één Sperwer.

Een eindje verder had Jef Van de Water een 4-tal Krombekstrandlopers gespot, die we helaas niet meer terugvonden. Hoog in de lucht zeilde een Boomvalk over.


In de Baardzandse kreek werden volgende waarnemingen gedaan: Casarca (1ex), Buizerd (1ex), Bruine kiekendief (1ex) en verder de “klassiekers” zoals Grauwe gans, Wilde en Slobeend, Aalscholver.

Tevens  zagen we nog een Paardenbijter ( libel ) en een Gamma-uiltje.


Op weg naar Schoondijke vlogen nog 4 Torenvalken rond en een 2-tal Groenlingen.


We sloten deze voormiddag af met een zalige lunchpauze op het terras van het café “De Vriendschap” in Hoofdplaat, waar geregeld een Buizerd de thermiek opzocht.

Aan de dijk van Hoofdplaat zagen we nog een 2-tal Bruine kiekendieven en 4 Buizerds. Johan toonde ons nog volgende vlinders: Dagpauwoog, Hooibeestje, Bruin blauwtje, Kleine vos en Distelvlinder.

Tijdens de wandeling op de dijk aan nummer 1 naar de kijkhut verbleven er grote vluchten  Steenlopers en Bontbekplevieren (meer dan 500ex), die de dijk opzochten voor het aankomend hoog water. Volgende steltlopers werden nog genoteerd: Groenpootruiter (20ex), Rosse Grutto (27ex) met ertussen een 3-tal Kanoeten, Scholekster, Tureluur,Kemphaan en Bonte strandloper. Eveneens vlogen nog een Grote en Zwarte stern rond. Aan de kijkhut kwam plots een vlucht van 20 lepelaars binnengevlogen.

Een Grijze zeehond verscheen nu en dan boven water. Ook een Slechtvalk liet zich nog bewonderen.


Aan de geul van Cadzandbad zaten nog een 25-tal Steenlopers en 2 Turkse tortels.


Als afsluiter trokken we naar “De Witte Koksmuts” aan het Zwin. Het meest opvallend was hier een vrouwtje Blauwe kiekendief, die zich uitgebreid liet bewonderen.


Kortom, een lange, zalige zomerdag die lang in ’t geheugen zal blijven!


Jan Swimberghe


Foto’s Marc Nollet.