WEEKEND SCHOUWEN-DUIVELAND – Dag 2

Marc Nollet

Zondagmorgen 10 februari lag alles terug wit. Het had de avond voordien wat gesneeuwd en een dunne bevroren sneeuwlaag bedekte Schouwen-Duiveland. De groepsleden waren allen – na een stevig ontbijt met eitjes – zo enthousiast dat ze vroegtijdig “De Rietgors” konden verlaten. Om 8u15 zetten ze zich voorzichtig in beweging.
 

 
Langs de Prunjepolder reden ze naar de Flauwersche Inlagen. De opkomende zon toverde de omgeving om in een feeëriek schouwspel waarvan sommige romantische zielen in de groep ten zeerste konden van genieten.
 

 
Ze noteerden 110 rotganzen, middelste zaagbek, pijlstaart, 14 zwarte ruiter, slobeend, bergeend, 6 kleine zwaan, torenvalk, vele scholeksters en brandganzen …
 
Op de Inlagen Koudewerve zaten buizerd (2), kool- en pimpelmees, meerkoet, sperwer, torenvalk, veldleeuwerik (8), kramsvogel, wulp, houtduif, tureluur, nijlgans, vink, blauwe reiger, waterral, grote canadese gans, holenduif, slobeend en … 2 groepjes reeën (4 + 5).
 

 
Ter hoogte van Burghsluis zaten 150 wulpen, spreeuw, slobeend, bergeend, smient, kievit, huismus, heggenmus, zwarte kraai, kauw. Wat verder draaiden de wagens links af, de Pijlerdam op richting Neeltje Jans.
 
Op de parking van de viskwekerij aldaar werd er beslist een flinke wandeling te doen in dit mooie gebied in de hoop een krooneend te ontdekken die er de dagen voordien gemeld was. Groot was de verbazing toen Johan daar plots op een van die blauwe bakken een kuifaalscholver ontdekte. Meer nog: wat verder zat er een tweede! Deze werd zelfs zeer dicht benaderd en minutenlang kon men alle kenmerken van deze toch wel uitzonderlijke waarneming in zich opnemen. Onze reisleider kreeg van zijn volgelingen een tien op tien!
 

 
Werden nog gezien: oeverpieper, rotgans, krakeend, middelste zaagbek, dodaars, veldleeuwerik, buizerd, vink, goudplevier, wilde eend, fuut.
 
De zelf klaargemaakte lunch werd verorberd in “De Kroon” in Wissenkerke op Noord-Beveland. Iedereen vond er zijn gading: er was keuze uit vier soorten soep. Wie snert bestelde had achteraf zeker geen honger meer!
 
Om alles wat te laten zakken bezocht de groep daarna de Noord-Bevelandse Inlagen. Slechtvalk, fazant, bruine kiekendief, wilde eend, slobeend, bergeend, smient werden aan het lijstje van de dag toegevoegd.
 
Op de Inlagen ’s Gravenshoek werden er terug een aantal soorten toegevoegd met als uitschieters: een mannetje bruine kiekendief, een roerdomp, een blauwe kiekendief en een zilvermeeuw met rode ring waarvan het nummer genoteerd werd.
 
Via Colijnsplaat, de Wolplaatsdijk en de sluis “De Piet” reed de groep naar het Veerse meer waar nog een laatste maal halt werd gehouden en waar tussen de wilde eenden, brileenden, tureluurs, bergeenden, kluten nog een krooneend werd ontdekt.
 

 
Deze laatste waarnemingen zorgde er voor dat de teller van de verschillende soorten stopte op juist 90. De deelnemers kwamen tot besluit dat het weekend super was geweest, gaven Johan uiteindelijk een welverdiende 12 op 10 (de blauwe kiek en een verzonken vogelkijkhut zorgden daarvoor), namen afscheid van elkaar en er werd koers gezet naar Brugge.
 
Verslag (gebaseerd op de genoteerde waarnemingen van Valérie) en foto’s Marc Nollet