Voorbereiding ledenfeest naar nationaal park De Biesbosch te Dordrecht op zondag 14 september 2014

Johan Van Heulebrouck

Hoys vrienden van de Mergus,

 

Jullie reageerden massaal op de oproep van onze Voorzitter op 6 juni 2014 om met ons mee te ‘varen‘ richting Nederland.  In geen tijd mochten we 70 inschrijvingen noteren en was onze dubbeldekbus terug volgeboekt.  Dit getuigt van veel vertrouwen in jullie vogelwerkgroep.

 

Daar we dit vertrouwen niet willen beschamen trokken we gisteren met het dagelijks bestuur naar Nationaal Park De Biesbosch om het ledenfeest ter plaatse verder voor te bereiden.  Eerst deden we de griendmuseumpadwandeling.  Tijdens onze tocht namen we af en toe de tijd om wat afstand te nemen en de zaken vanuit helikopterperspectief te bestuderen.

 

 

Daarna trokken we verder, speurend naar de vogels, vlinders, plantjes en libellen.  Wie weet konden we een waarneming van de alomtegenwoordige bever noteren ?

De belangrijkste waarnemingen van de ochtend wandeling:

Zangposten : tuinfluiter: 3, zwartkop: 1, boomklever: 2, boomkruiper: 1, groene specht: 1, grote bonte specht: 1.  Verder zagen we nog vlaamse gaai, staartmees, 2 juveniele sperwers, 3 wespendieven, 4 buizerds, 1 bruine kiekendief, 1 visdief, 1 fuut. we zagen zanglijster, tjiftjaf, meerkoet en vink.

 

 

Over de middag konden we genieten van een zomerse zonnige lunch in huiscafé Biestro om tegen 14 uur aan boord te gaan van de Halve Maen voor de Jacominarondvaart doorheen het Brabantse deel van het Nationaal Park.

 

Op het ‘echte’ ledenfeest zelf zullen we het Hollandse deel doorkruisen richting de kop van de oude wiel, wat dit ook moge betekenen…

 

 

Juist, wat hebben we in de namiddag gehoord of gezien ?  Groep van 326 knobbelzwanen, Veel families fuut, 3 krakeenden, 4 buizerds, 2 bruine kiekendieven, massale trek van gier – en boerenzwaluw, regelmatig visdief, veel aalscholver , nijlgans , canadagans, 20 grote zilverreiger, 1 kleine zilverreiger, 2 ooievaar, grote mantelmeeuw.

 

 

Tenslotte mogen we de vlinders niet vergeten : gehakkelde aurelia, atalanta, bont zandoogje en klein koolwitje.

 

Meer gaan we jullie niet vertellen, de rest zullen jullie zelf ontdekken op 14 september.  Wij zijn er (bijna) klaar voor, jullie ook ?

 

Namens het ganse Mergus team, Johan Van Heulebrouck