Woensdag 23 juli 2014 – vierde woensdagavond fietstocht doorheen de Uitkerkse Polders

Johan Van Heulebrouck

Op een prachtige zomerse avond mochten we 11 enthousiastelingen verwelkomen voor onze voorlaatste woensdagavondexcursie.  We zagen veel bekende gezichten maar toch ook een paar minder bekende.  Zo moet dat zijn, een gezonde mix van ervaring en jeugdig talent J.  De meesten hadden hun stalen ros met hun viervoeter meegebracht, een paar dapperen kwamen met de fiets van Brugge naar Groenwaecke !

Na de klassieke verwelkoming met groepsfoto van fotograaf Marc vertrokken we met veel goesting onder leiding van onze gids van dienst Geert Declercq.

Pas aan het eerste plasje aangekomen hadden we al prijs, de volgende soorten schoven voor onze lens : blauwe reiger, slobeend, kievit, zwarte ruiter, witgatje, waterhoen, wilde eend.

Op de volgende stop kwamen we pas goed op dreef met krakeend, 10 tal kemphanen, 6 watersnippen, 6 kleine plevier, witte en gele kwik, 3 oeverloper, 2 bosruiter; 2 grutto, 2 blauwe reiger, witgatje, tureluur en slobeend.

Onze avond kon al niet meer stuk.  In de bocht van de Hooistraat met de Scharebrugstraat hoorden we plots een luide roep : Leeeeeeeepelaars.  Iedereen kneep de remmen dicht en waarlijk, een 10 tal lepelaars in de avondzon vlogen voorbij, prachtig.

Aan de schuilhut in de Scharebrugstraat aangekomen deden we op ons elan verder met kleine zilverreiger, boerenzwaluw, kluten,  grutto, kemphanen, zwarte ruiter, torenvalk en slobeend.

 

 

Via de Koeweg zagen we nog oeverloper, haas, torenvalk, buizerd, wulpen, roodborsttapuit.  Even was het doorfietsen om uiteindelijk aan de Eendekooi van Wenduine te komen waar we nog veldleeuwerik, torenvalk, vrouwtje bruine kiekendief, scholekster, bergeend, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, graspieper, kneu en bosrietzanger zagen of hoorden. 

Begeleid van de schitterende ondergaande zon kwamen we tegen 22 uur terug aan in Groenwaecke.  

Dank aan onze gids Geert, fotograaf Marc, de deelnemers van dienst en niet te vergeten, jullie bezoekers van onze website die nu dit verslagje aan het lezen zijn.  Elke maand volgt ‘onze’ Machteld het aantal hits op.  Het is fijn vast te stellen dat jullie massaal de weg naar onze website blijven vinden.  Ook buiten onze provincie hebben we een aantal trouwe volgelingen.  Dit geeft ons de nodige vitamientjes om verder te doen.

We zien jullie allemaal graag terug op onze afsluitende excursie op woensdag 6 augustus voor onze klassieker naar de Sophia Polder en De Blikken.  Elk zegge het voort.

Geniet nog van de zomer,

 

Jullie reporter van dienst, namens het ganse Mergus bestuur,

Johan