Excursie naar natuurreservaat de Miseriebocht te Beernem op zondag 17 augustus 2014

Johan Van Heulebrouck

Hoys allen,

 

Eerder deze week nodigden onze voorzitter Frank en Ruben Saey ons uit voor een excursie in natuurreservaat de Miseriebocht te Beernem.

 

 

Volgens de aankondiging valt er momenteel enorm veel te beleven.  Dit late bericht bleek de nieuwsgierigheid van velen te prikkelen.  Niet minder dan 29 natuurvrienden daagden deze morgen op om onder begeleiding van Ruben dit prachtig natuurreservaat te gaan verkennen.

 

 

Opwarmers tijdens onze tocht waren meerdere wilde eend, meerkoet, dodaars, fuut, aalscholver, waterhoen, groene specht, gaai en tjiftjaf.

 

De topact was echter weggelegd voor de juveniele boomvalken op nest.  Ruben trok eerst es alleen op verkenning om ons daarna het goede nieuws te kunnen brengen : ze zijn er.  Opgetogen trokken we naar het nest.  Na enige aanwijzingen van de familie Saey kregen we de drie jongen heel mooi in de kijker.  Wat later zagen we ook een adulte vogel in de vlucht om even later te landen in een boom vlakbij het nest.

 

Niet alleen de vogels trokken onze aandacht, een schitterende groot avondrood rups, familie van de pijlstaart nachtvlinders kon eveneens onze aandacht wekken.  Pijlstaarten zijn indrukwekkende, middelgrote tot grote, vaak opvallend gekleurde nachtvlinders. Een aantal behoort zowel vanwege de vleugellengte als vanwege de lichaamsgrootte tot de grootste nachtvlindersoorten die bij ons voorkomen.

 

 

Ook een sabelsprinkhaan kon op de gevoelige plaat worden vastgelegd.

 

 

Onderweg kregen we nog een woordje uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het gebied.  Ruben legde ons de aanwezigheid van het hazenpootje uit.  Dit is een één- of tweejarige plant uit de vlinderbloemenfamilie.

 

Dé afwezigen van de dag waren de ijsvogels.  Zij pasten voor zo’n massale belangstelling.

 

Zoals voorzien kwamen we tegen 12 uur terug op ons vertrekpunt.  We gaan met zijn allen graag op reis maar verkenning van een brokje mooie natuur uit onze eigen streek mag er ook best wezen.  Nog eens oprechte dank aan Ruben om dit voor ons mogelijk te maken.  We zijn blij dat onze Mergus dergelijke spontane initiatieven kan ondersteunen.   Dit smaakt naar meer.  Hou onze site en de activiteitenkalender in het oog.  Daar worden lang op voorhand geplande maar ook last minute excursies steevast aangekondigd.

 

Johan Van Heulebrouck namens het ganse Mergus bestuur.  Foto’s Marc De Ceuninck