Kunnen torens de huiszwaluw redden?

Marc Nollet


 
In bijgaand artikel ontwikkelt Pierre Tavernier zijn idee om met een soort rioolbuizenstructuur een zwaluwtoren te bouwen om zo op lange termijn onze huiszwaluw te redden. We raden u een lezing van dit artikel ten zeerste aan. Dit kan door HIER te klikken.