EENDENKOOI MEETKERKE: verslag bezoek vrijdagavond 10 april 2015

Frank De Scheemaeker

Voor het achttiende jaar op rij trokken Jozef Vansteenkiste en ondergetekende, dit maal vergezeld van Johan Steuperaert (tevens fotograaf van dienst – zie foto bovenaan) naar de Eendenkooi van Meetkerke om er de aanwezige broedkoppel Blauwe Reiger en Aalscholver te tellen.
Het was een prachtige avond en op de heenweg lieten Buizerd, Slechtvalk en Witgat zich zien.
We hadden het al zien aankomen en inderdaad  voor het eerst sinds onze tellingen geen Blauwe Reiger nesten meer in de Eendenkooi. Gelukkig broeden ze nog wel in de Katte, een nabij gelegen dennenbosje.
De Aalscholvers deden het dan gelukkig wel naar behoren. De vogels broeden er nu al minstens 18 jaar en de vrees bestond dat ze vlug hun eigen kolonie zouden vernietigen (broedbomen sterven af). Maar de aantallen hieronder bewijzen dat ze er nog wel enkele jaren gaan broeden.

2006: 122

2007: 108

2008: 92

2009: 114

2010: 110

2011: 96

2012: 132

2013: 114

2014: 111

2015: 113

Verder waren aanwezig: Kuif- en  Krakeend, Groene Specht, Tjiftjaf en Zwartkop.

Op de terugweg naar huis genoten we van een zingende Blauwborst en een laag overvliegende Ransuil. Aan de Jagersput kwam minstens 1 Grote Zilverreiger slapen

Frank De Scheemaeker