SFEERVERSLAGJE ZWALUWENTELLINGEN OP ZATERDAG EN ZONDAG 04 EN 5 JULI 2015+ REEDS ENKELE VOORLOPIGE REGIONALE RESULTATEN. OPVALLEND HOGERE AANTALLEN

Frank De Scheemaeker

L1210072

 

Zaterdagmiddag trokken we met het Mergus kernbestuur + partners richting Beernem waar Ruben, Caroline en Hans Saey ons het nieuw huis- en gierzwaluwen kunstnestenproject aan het Sint-Amandus Instituut zouden laten zien. Nadat we eerst de inwendige mens versterkt hadden in het Boothuis langs de Gentse Vaart trokken we naar de Bloemendalestraat, waar eerder onverwacht een nieuwe huiszwaluwenkolonie in opbouw is. Enkele zaken vielen direct op: zeer laat in het jaar, de meeste nesten nog volop in aanbouw en ze rusten op een oversteekbalk in plaats van zoals traditioneel in een nok te hangen. Wij vonden 3 nesten al ver genoeg afgewerkt om als bezet te worden genoteerd, vandaag was dat al naar 6 gestegen en waarschijnlijk zal het aantal nog tot 10 oplopen! Ook vlogen er een zestal Gierzwaluwen rond.

.

.

2015-07-05 Beernem

.

.

Daarna trokken we het Sint-Amandus Instituut binnen waar inderdaad op één na de nesten aan de Watertoren allen onbewoond zijn (de meesten zijn uiteengevallen en niet meer heropgebouwd). Hoofdoorzaak is waarschijnlijk het droogleggen van de nabijgelegen poel, zodat onvoldoende modder gevonden wordt in de onmiddellijke omgeving. Tot ieders spijt is ook geen enkel kunstnest bewoond. Ruben dient bij het regionaal landschap houtland alvast een aanvraag in om een nieuwe poel te laten graven.

Gelukkig zorgde de kolonie in het Slachthuis voor een positieve noot! Luc Vanpaemel telde die op dat moment en had er niet minder dan 46 bewoonde nesten waardoor het uiteindelijke totaalaantal toch op 56 komt te liggen t.o.v. van 39 in 2014.

.

We bedankten Ruben en familie nogmaals van harte en trokken tevreden richting Brugge.
Zaterdag vooravond: met Charlotte P op toer in Dudzele. Na drie uur intensief speur – en telwerk en veel aangenaam gebabbel met de zwaluwen huiseigenaars waren we aan 28 bezette nesten huiszwaluw (tov 21 in 2014), waaronder twee nieuwe locaties en 27 boerenzwaluwen bezette nesten boerenzwaluw tov 21 in 2014. We zetten ons telwerk deze
week nog verder, daar we het gevoel hadden niet alle nesten te hebben gelokaliseerd.

 

.

 

2015-07-05 Frank De Scheemaeker

.

.

Zondagmorgen – op naar Kruisabele en Koolkerke. Zes vogelaars staan me  om 09u op te wachten aan de Havenrandparking en met de wind in de rug trekken we hoopvol naar Krusabele. Hier een stabiele populatie: 36 tov 37 bezette nesten huiszwaluw. In Koolkerke waar de aantallen de laatste jaren gehalveerd waren een stijging van 17 naar 24 nesten en op drie plaatsen opnieuw nesten waar ze de vorige jaren compleet verdwenen en één totale nieuwe. Ook hier kan intensief speurwerk de volgende dagen misschien nog enkele extra nesten opleveren. Vooral als ze in de zij of achter topgevel nestelen zijn ze vaak moeilijk te ontdekken.

 

De huiszwaluwen aantallen die tot nu toe voor de regio binnenliepen zijn meer dan bemoedigend:

Beernem: van 39 naar 56
Dudzele: van 21 naar 28
Jabbeke: van 60 naar 76
Koolkerke: van 17 naar 24
Kruisabele: van 37 naar 36
Stalhille: van 40 naar 67
Torhout: van 15 naar 20

We zijn benieuwd naar de resultaten van de overige gemeenten en of deze gebonden zijn aan een al dan niet gemeente subsidiereglement.

Bedankt aan alle tellers en  medetellers en de fotografen van dienst: Els Willem en Bart Martens

Frank De Scheemaeker