Nieuwe ornithologische publicaties

Marc Nollet

In het NRC Handelsblad dd. 31-03-22 las ik de recensies van twee boeiende vogelboeken die pas van de pers rolden bij onze Noorderburen.

 

Vogelaars, (nooit) uitgevogeld“ door Debby Dodeman
KNNV Uitgeverij, 216 blz. 20,00 €

De soortenjager” door Remco Daalder
Atlas Contact, 200 blz. 21,99€

Beide auteurs verdiepen zich in de fenomenen “Wat is een vogelaar en wat zijn hun drijf-veren?”

Jan Swimberghe 01-04-22