Blikvangers van 21/03 tot en met 27/03/2022.

Machteld Kaesemans

De lente is duidelijk in het land! De eerst zomergasten zijn volop aan het toekomen. Verleden week o.a. al Boeren- en Oeverzwaluw, Blauwborst en Kleine Plevier. Deze week o.a. Grote Stern, Purperreiger, Rietzanger en Gele Kwikstaart . Zo kan iedere vogelaar zijn fenologie lijstje met aankomst van zijn eerste zomergasten bijhouden. Op mergus.be vindt je een volledig fenologielijst terug.

Grote Stern

 

© Wouter Faveyts

Bosruiter

© Danny Claeysier

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 244 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4649 waarnemingen ingevoerd en 171 soorten.

Rietzanger / Zwartkop

© Marnix Vyncke / Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST:

Zomertaling, Bronskopeend, IJseend, Geoorde Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kluut, IJslandse grutto, Kemphaan, Bosruiter, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Graszanger,  Blauwborst, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Europese Kanarie, Kleine barmsijs, Kruisbek, Appelvink, Geelgors.

Gele Kwikstaart

© Marc De Ceuninck

Bovenste foto: Purperreiger © Johan Buckens

Machteld Kaesemans  29/03/2022