Blikvangers van 14/03 tot en met 20/03/2022

Machteld Kaesemans

Opnieuw enkele belangrijke nieuwkomers.  Een Zeearend vloog op 19/03 over Wijnendale – Kasteel De Mare –en op 20/ 03 over de Fonteintjes.  Een Oeverzwaluw werd opgemerkt bij het trektellen evenals een Europese Kanarie over de Achterhaven. Een heel grote groep Koereigers, Roerdomp, Baardmannetje, Kepen, Blauwborst, Siberische Tjiftjaf, Sneeuwgors en nog vele anderen werden gespot.. Bekijk aandachtig de Mergus website, daar vinden jullie alles terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Koereiger

© Marc Logghe

Roerdomp / Baardmannetje

© Marc Nollet / Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 225 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3935 waarnemingen ingevoerd en 158 soorten.

Oeverzwaluw / Europese Kanarie

© Marnix Vyncke / © Joachim Pintens

Sneeuwgors

© Johan Buckens

VOGELLIJST

Zomertaling, Grote Zaagbek,  Middelste Zaagbek, Geoorde Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Zeearend, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, IJslandse Grutto, Pontische Meeuw, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Baardman, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Cettti’s zanger, Siberische Tjiftjaf, Blauwborst, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Europese Kanarie, Goudvink, Sneeuwgors.

Siberische Tjiftjaf

© Johan Buckens

Bovenste foto: Zeearend © Wim Deloddere

Machteld Kaesemans 23/03/2022