Resultaten watervogeltelling maart 2021

Marc De Ceuninck

 

In totaal  telden we in maart nog  28324 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen), goed  53 soorten. Dit is een hoog aantal voor een slottelling van het seizoen.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in maart  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 7742
2 Poldercomplex Damme West DAMME 2415
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1814
4 Achterhaven ZEEBRUGGE 1642
5 Poldercomplex DUDZELE 787

De top 5 van de talrijkste soorten zijn dezelfde als de vorige jaren.

1 Smient 10655
2 Wilde Eend 2580
3 Wulp 2107
4 Meerkoet 1991
5 Wintertaling 1518

 

Er werden geen duikers opgemerkt, bij de dodaars en fuut zijn het vrij normale aantallen maar 14 geoorde futen zijn voor maart een topaantal.

We telden eerder weinig  aalscholvers ( 275 ex ).

Zoals steeds in maart zitten de meeste reigers op hun laagste aantallen. Ik vermeld met graagte 2 roerdompen en 1 kwak.

 

De meeste eenden halen vrij normale aantallen. De “wintersoorten” zoals smient ( 10665 ex) en wintertaling ( 1518 ex) scoren wel relatief hoog.  Leuke waarnemingen waren 3 eiders en nog  1 middelste zaagbek. Er werden  merkwaardig genoeg voor de tijd van het jaar nog geen zomertalingen gespot.

 

Bij de steltlopers een absoluut recordaantal van 166 bontbekplevieren, waarvan 157 in het Zwin. Daarnaast toch nogal wat soorten met hoge aantallen…..Ik vermeld graag: 195 goudplevieren, 225 zilverplevieren,  21 kanoeten, en 52 zwarte ruiters. Zoals meestal in maart waren ook reeds heel wat grutto’s in de regio, nl 669 ex ….een extreem hoog aantal!

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- maart 2021